Radi píšete a fotíte, zaujímate sa o dianie okolo seba?
Privyrobte si písaním článkov na blog. Info: redakcia@bratislavaden.sk

Ľudia môžu pripomienkovať územný plán kraja

Výtlky na cestách
Foto: ilustračné: SITA

Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môžu ľudia pripomienkovať. Dokument pod názvom Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj je na elektronickej úradnej tabuli na oficiálnej internetovej stránke kraja a tiež k nahliadnutiu aj na Úrade BSK na Sabinovskej 16. Ľudia môžu svoje pripomienky k územnému plánu podávať písomne do 21. apríla na adresu úradu kraja.

Do územného plánu kraj zapracoval zmeny v označovaní ciest III. triedy či spresnil cestné obchvaty miest a obcí. Takisto sa dokument venuje aj oblasti životného prostredia, konkrétne výsledkom Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti, či opatreniam vyplývajúcim z dokumentu Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. V zverejnenom dokumente kraj tiež akceptoval aj výsledky Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK. Ide o spresnenie trasovania a doplnenie nových cyklotrás regionálneho významu.

Územný plán regiónu je základným dokumentom, podľa ktorého sa územie Bratislavského samosprávneho kraja rozvíja. Riešené územie územného plánu kraja je vymedzené hranicami Bratislavského kraja a územiami okresov ležiacich na území kraja, teda okresmi hlavného mesta Bratislava I. až V., okresmi Malacky, Senec a Pezinok vrátane vojenského obvodu Záhorie.

Odporúčané články

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:

Čo si o tom myslíte?

Zdroj: SITA, © SITA 2017