Ako bude v budúcom roku hospodáriť Staré Mesto? Poslanci rozhodli o použití viac ako 26 miliónov eur

Bratislava výhlad mesto prijmy
Foto: ilustračné, GettyImages

Rozpočet bežných výdavkov mestskej časti je vyšší oproti roku 2020 o sumu 696 760 eur.

Staré Mesto bude v budúcom roku hospodáriť s viac ako 26 miliónmi eur. Rozhodli o tom poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Výdavky bežného rozpočtu na rok 2021 sú limitované očakávanými príjmami – rozpočet bežných výdavkov je vyšší oproti roku 2020 o sumu 696 760 eur,“ uviedla mestská časť v schválenom návrhu budúcoročného rozpočtu.

Výdavky sú navrhnuté tak, aby Staré Mesto v budúcom roku v nevyhnutnom rozsahu zabezpečilo základné samosprávne funkcie, t. j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o seniorov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Príjmy bežného rozpočtu

Príjmy bežného rozpočtu Starého Mesta na budúci rok predstavujú 26 762 448 eur, výdavky bežného rozpočtu 26 312 448 eur, príjmy kapitálového rozpočtu 0 eur, výdavky kapitálového rozpočtu 1 315 000 eur, príjmové finančné operácie 1 315 000 eur a výdavkové finančné operácie 150 000 eur, pričom výsledok hospodárenia predstavuje 300 000 eur.

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 je tvorený na úrovni hlavných kategórií – daňové príjmy 13 907 000 eur, nedaňové príjmy 4 864 096 eur, granty a transfery 7 991 352 eur, príjmové operácie 1 315 000 eur, prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 eur, bežné výdavky 26 312 448 eur, kapitálové výdavky 1 315 000 eur, výdavkové operácie 150 000 eur.

Použitie mimorozpočtových fondov

Rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti schválili poslanci vo výške 245 000 eur z Fondu rozvoja bývania, 0 eur z Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení, 70-tisíc eur z Rezervného fondu a jeden milión eur z Fondu poplatku za miestny rozvoj.

Poslanci tiež schválili výšku príspevku do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 percenta z objemu vyplatených platov a miezd.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom