Ako spotrebitelia prijali zákaz predaja v obchodoch počas sviatkov?

Aupark.jpg
Počas štátnych sviatkov je väčšina obchodov zatvorených i vo veľkých nákupných centrách. Foto: Ján Šutý, © BratislavaDen.sk

Výskumný tím vedcov z odborov sociológia, geografia a marketing z Univerzity Komenského, Slovenskej akadémie vied a Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnil prieskum vnímania spotrebiteľov na legislatívnu zmenu týkajúcu sa názorov spotrebiteľov na zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov.

Nákupné správanie spotrebiteľov sa v čase a priestore mení. Možno konštatovať, že spotreba v čase narastá a slovenskí spotrebitelia nakupujú čoraz viac, čo sa prejavuje vo finančných ukazovateľoch maloobchodného predaja.

Taktiež dochádza k zmene v priestore a neoddeliteľnou súčasťou maloobchodného predaja sa stali veľkometrážne maloobchodné prevádzky v podobe supermarketov, hypermarketov alebo nákupných centier koncentrovaných do miest. Otváracie hodiny maloobchodných prevádzok sa prispôsobili zvýšenému dopytu zo strany spotrebiteľov a bežnou súčasťou konzumnej spoločnosti sa stal maloobchodný predaj 7 dní v týždni aj počas dní pracovného pokoja a sviatkov. Spotrebitelia sa tomuto trendu v maloobchode rýchlo prispôsobili a nákup počas víkendov a sviatkov sa pevne zakotvil v konzumnom správaní spotrebiteľov.

Dňa 1. júna 2017 začala platiť legislatívna novela o zákaze maloobchodného predaja počas sviatkov. V slovenskej spoločnosti sa názory na legislatívnu úpravu rozchádzajú. Skupina spotrebiteľov so zákazom súhlasí, iní spotrebitelia sa k obmedzeniam maloobchodného predaja stavajú kriticky.

Výskum odborníkov zo Sociologického ústavu SAV, Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny a Katedry marketingu sa uskutočnil v dňoch 23. – 28. januára 2018. Do výskumu realizovaného Agentúrou FOCUS sa zapojilo 1012 respondentov. Výskum bol finančne podporený agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Hlavné zistenia

  • Spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu supermarket, hypermarket a nákupné centrum.
  • Takmer 90 % spotrebiteľov na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných (88,8 %) a veľkonočných (88,1 %) sviatkov.
  • Výrazná väčšina spotrebiteľov (79,7 %) na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda).
  • Výrazná väčšina spotrebiteľov (80,9 %) na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov (1. január – Deň vzniku SR, máj – Sviatok práce a pod.).
  • Približne dve tretiny (67,9 %) spotrebiteľov na Slovensku súhlasia s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku.
  • Pre viac ako dve tretiny spotrebiteľov (69 %) na Slovensku sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov nezmenili.
  • Približne 5 % spotrebiteľov riešilo situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov nákupom v blízkom zahraničí.

Typy obchodov, v ktorých respondenti najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej spotreby

Spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu hypermarket, nákupné centrum (42 %) a supermarket (34,2 %). Približne každý šiesty respondent (14,3 %) najčastejšie nakupuje v menších samoobslužných obchodoch. Výrazne menšiu obľubu majú rozlohou menšie pultové obchody, v ktorých nakupuje 3,8 % spotrebiteľov.  Úplne minoritné postavenie z hľadiska nakupovania potravín, drogérie a iného bežného tovaru dennej spotreby majú internetové obchody (0,5 %) a trhoviská (0,2 %). Približne 5 % respondentov osobne nenakupuje, resp. nakupujú za nich iní.

Typy_obchodov_apvv.jpg
V akom type obchodov spotrebitelia osobne najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný bežný tovar dennej spotreby. Zdroj Projekt APVV-16-023

Miera súhlasu s obmedzením maloobchodného predaja

Takmer 90 % spotrebiteľov na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných (88,8 %) a veľkonočných (88,1 %) sviatkov. Výrazná väčšina spotrebiteľov (79,7 %) na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov – napr. 6. január (Traja králi),  5. júl (sviatok sv. Cyrila  a sv. Metoda). Podobne, výrazná väčšina spotrebiteľov (80,9 %) na Slovensku súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov (napr. 1. január – Deň vzniku SR; 1. máj – Sviatok práce a pod.).

Naproti tomu s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov nesúhlasia (rozhodne a skôr nesúhlasia) predovšetkým najmladší spotrebitelia vo veku 18 – 24 rokov (33,7 %), spotrebitelia bývajúci v mestách s viac ako 100-tisíc obyvateľmi (38,6 %), bývajúci v Bratislavskom (29,2 %) a Banskobystrickom kraji  (32,5 %).

Suhlas_s_obmedzenim_predaja_pocas_sviatkov.jpg
Podľa novely Zákonníka práce došlo na Slovensku od 1. 7. 2017 k obmedzeniu maloobchodného predaja počas štátnych sviatkov. Do akej miery súhlasia spotrebitelia s týmto obmedzením v prípade nasledovných sviatkov? A. Vianočné sviatky B. Veľkonočné sviatky C. Iné cirkevné sviatky – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda)… D. Štátne sviatky – napr. 1. január (Deň vzniku SR), 1. máj (Sviatok práce) Zdroj Projekt APVV-16-023

Vplyv obmedzenia predaja počas sviatkov na nákupné zvyklosti

Pre viac ako dve tretiny spotrebiteľov (68,8 %) na Slovensku sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov nezmenili. Viac ako pätina opýtaných (22,8 %) uviedla, že „je to menej pohodlné, ale výraznejšie to nakupovanie našej rodiny nezmenilo”.  Takmer 8 % opýtaných uviedlo, že obmedzenie predaja počas sviatkov narušilo (dosť a veľmi výrazne)  ich nákupné zvyklosti.

Nakupne_zvyklosti.jpg
Zmenil zákaz predaja počas sviatkov niečo na nákupných zvyklostiach spotrebiteľov? Zdroj Projekt APVV-16-023

Spôsob riešenia situácie so zásobovaním počas sviatkov, kedy boli obchody zatvorené

Na otázku – Ako ste riešili svoju situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov, kedy boli obchody zatvorené? – takmer tri štvrtiny opýtaných (72,5 %) uviedli, že „vždy mávame zásoby potravín na viac dní, žiadny problém“ . Viac ako každý piaty respondent (21,1 %) uviedol, že „niečo sa dá kúpiť v malých obchodoch alebo na pumpách, ktoré sú otvorené“ a približne každý šiesty respondent (16,2 %) uviedol, že „ak niečo chýbalo, požičali sme si od príbuzných/susedov“.  Malá časť (4,6 %) spotrebiteľov riešila svoju situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov nákupom v blízkom zahraničí.

Zasobovanie_potravinami_pocas_sviatkov.jpg
Ako spotrebitelia riešili svoju situáciu so zásobovaním potravinami a iným bežným tovarom dennej spotreby počas sviatkov, kedy boli obchody zatvorené? Zdroj Projekt APVV-16-023

Miera súhlasu s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku

Približne dve tretiny (67,9 %) spotrebiteľov na Slovensku súhlasia s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku. Naopak, takmer tretina (30,1 %) opýtaných s takýmto rozšírením obmedzenia predaja nesúhlasí.

Naproti tomu s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku nesúhlasia predovšetkým najmladší spotrebitelia vo veku 18 – 24 rokov (43,3 %) a mladí vo veku 25 – 34 rokov (37,6 %), bývajúci v mestách s viac ako 100-tisíc obyvateľmi (43,7 %), bývajúci v Bratislavskom (38,7 %) a Banskobystrickom kraji (43,0 %).

Obmedzenie_predaja_pocas_nedele.jpg
Súhlas s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja na všetky nedele v roku. Zdroj Projekt APVV-16-023

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk