Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, povinnosť máte v týchto prípadoch

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Foto: ilustračné, GettyImages

Do konca januára je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a to v prípade, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím.

Povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti vzniká každému obyvateľovi, u ktorého došlo v roku 2021 ku zmenám vo vlastníctve nehnuteľnosti. Ide o nové nehnuteľnosti, či zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva.

Hovoríme o osobách, ktoré minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Potrebné údaje

Potrebné je vyplniť formulár, kde je uvedené číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti.

Tieto údaje nájdete na liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Podrobné informácie a návody o vyplnení formulárov nájdete na webe mesta tu. Daňové priznanie je možné vyplniť online ale aj v tlačenej forme, tlačivo vám poskytnú na podateľni na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke, ktorá je verejnosti k dispozícii, kde je možné ho aj doručiť.

Pokuta pri nezaplatení

V prípade nepodania daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Zdanenie sa týka okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Mesto posiela rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľnosti občanom štandardne v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom