Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, záujemcovia môžu žiadať o príspevok

Voda_zrazkova.jpg
ilustračné pixabay.com

Bratislava poskytne príspevok na hospodárenie so zrážkovou vodou. Cieľom je zlepšiť lokálnu mikroklímu mestského prostredia v hlavnom meste.

Aj tento rok sa obyvatelia hlavného mesta SR Bratislavy môžu uchádzať o finančný príspevok na podporu malých projektov, ktoré sa týkajú hospodárenia so zrážkovou vodou. Cieľom je zlepšiť lokálnu mikroklímu mestského prostredia v hlavnom meste. Ako agentúru SITA informovala Iveta Kešeľáková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu, v tomto roku na tento grantový program vyčlenili v mestskom rozpočte 40-tisíc eur. Program je súčasťou projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. Materiál o poskytovaní tohto príspevku schválili mestskí poslanci vlani v decembri.

Mesto bude poskytovať finančný príspevok na malé projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou všetkým záujemcom z domov a bytov, budovám v správe alebo v majetku mestských častí hlavného mesta Bratislavy, ktoré riešia negatívne dôsledky zmeny klímy v mestskom prostredí a predstavujú čiastočné riešenie tejto situácie. Typickými príkladmi takýchto malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou sú opatrenia na vsakovanie zrážkovej vody na pozemkoch vlastníkov. Môže to byť formou rigolov, vsakovacích pásov i dažďových záhradiek. Patrí sem aj zadržiavanie zrážkovej vody a jej využitie na zavlažovanie alebo jej zachytávanie ako úžitkovej vody pomocou zberných nádob. Ďalšími príkladmi ako zabezpečiť prirodzený kolobeh vody v mestskom prostredí je nahradenie nepriepustných spevnených plôch za vodopriepustné. Kešeľáková spomenula, že vlani mala verejnosť najväčší záujem o zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody.

Žiadosť o finančný príspevok môžu záujemcovia podať vždy k poslednému dňu mesiaca, najneskôr však do 30. septembra tohto roka. Rovnako ako minulý rok aj teraz sa môžu ľudia uchádzať o finančnú podporu maximálne do výšky tisíc eur preinvestovaných nákladov, ktoré súvisia s malými projektmi o hospodárení so zrážkovou vodou. Žiadosti o finančný príspevok treba posielať poštou na adresu hlavného mesta, ktorá je Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava. Každú žiadosť treba doručiť v jednom exemplári na predpísanom formulári spolu s požadovanými prílohami, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti na podateľňu magistrátu hlavného mesta. Obálka musí byť zreteľne označená textom „Grantová schéma – zrážky“. Žiadosť, vrátane príloh, treba súčasne zaslať aj v elektronickej podobe na adresu osap@bratislava.sk a do predmetu správy uviesť „Grantová schéma – zrážky“.

Prínosom týchto opatrení by malo byť obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy, čo prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom z vegetácie. Ďalším prínosom opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí je zníženie rizika vzniku krátkodobých lokálnych povodní z prívalových dažďov, ktoré sú negatívnym dôsledkom zmeny klímy v mestách.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk