Bratislava sa zapojila do európskej kampane k ukončeniu bezdomovectva

Bezdomovec, stanový tábor
ilustračné: SITA

Zástupcovia hlavného mesta prijali pozvanie na európsku kampaň k ukončeniu pouličného bezdomovectva, ktorá sa uskutočnila koncom novembra v Londýne. Kampaň je postavená na spoločenstve miest, ktoré sa snažia spoločne vyriešiť trvalé bývanie pre najzraniteľnejších ľudí v Európe a ukončiť chronické pouličné bezdomovectvo.

Koordinátorom kampane za Bratislavu je občianske združenie Stopa Slovensko, pričom hlavné mesto vyjadrilo podporu pri plnení jej zásad. Ku kampani sa pridali mestá Londýn, Alicante, Atény, Barcelona, Brighton, Brusel, Croydon, Glasgow, Leicester, Manchester, Sheffield, Torbay, Valencia.

Bratislava sa stotožňuje s piatimi zásadami kampane, ktoré sú kľúčové pri riešení problematiky bezdomovectva. Medzi ne patrí zásada najprv bývať – zaistiť, aby ľudia bez domova bývali v trvalých, bezpečných a dostupných bytoch s potrebnou podporou k tomu, aby si bývanie udržali. Ďalej je tu princíp poznať toho, kto sa ocitol na ulici – každého človeka bez domova poznať menom na základe jeho nájdenia na ulici a porozumieť jeho potrebám. Zásada sledovať zlepšenie má za cieľ pravidelný zber a zdieľanie údajov o jednotlivých osobách pre presné sledovanie, či dochádza k znižovaniu a ukončovaniu bezdomovectva. Medzi ďalšie zásady patrí zlepšovať miestne systémy (postupy) – vytváranie koordinovaného bývania a podporných systémov, a zdieľať skúsenosti – účasť na priebežnom zlepšovaní kampane.

Hlavné mesto sa chce aktívne zúčastňovať na stretnutiach partnerských miest. V septembri 2018 chce organizovať medzinárodnú konferenciu v Bratislave za účasti zástupcov miest, ktoré sa zúčastňujú kampane. Konferencia bude zameraná na oblasť prevencie a realizáciu „Housing first“ s dôrazom na regionálne špecifiká. Taktiež na plynulé pokračovanie témy definovania trvalého bývania a transformácie myslenia obyvateľov a sociálnych služieb. Jedným z prvých krokov je prijatie stratégie mesta na roky 2018 – 2021 v koncepcii redukcie pouličného bezdomovectva a následnej strategickej prípravy pilotného programu sociálneho experimentu „Housing first“.

V novembri 2016 bolo na území Bratislavy sčítaných minimálne 2 064 ľudí bez domova. Odhadovaný počet týchto osôb je však podľa organizácií, ktoré s nimi pracujú, 4 000 až 5 000.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk