Bratislavský kraj má schválenú novú stratégiu rozvoja kultúry. Bude to posun k lepšiemu?

divadlo Astorka, Aréna, Ludus
maps.google.sk, SITA

Poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom XI. zasadnutí schválili Stratégiu rozvoja kultúry v kraji na roky 2015 – 2020. Tento dokument rekapituluje súčasný stav, poukazuje na potenciál kultúry, pomenúva slabé a silné stránky a jej konečným cieľom je vytvoriť predpoklady a podmienky na rozvoj kultúry v Bratislavskom kraji.

„Cieľom tejto stratégie je najmä rozvoj kultúry, sprístupnenie kultúrnych hodnôt pre obyvateľov a návštevníkov kraja, inovácia kultúrnych zariadení, podpora previazanosti kultúry s inými odvetviami a oblasťami, ako je napríklad marketing regiónu, cestovný ruch, školstvo, sociálna oblasť či medzinárodné vzťahy. Cieľom stratégie je tiež aktívne komunikovať s odbornou i širšou verejnosťou, poznávať, chrániť a prezentovať kultúrne dedičstvo nášho kraja,“ priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Návrh Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2015 – 2020 konzultovala župa s kultúrnymi zariadeniami v pôsobnosti BSK, zástupcami 150 nezávislých subjektov kultúrnej obce a Bratislavským magistrátom. Pripomienky a návrhy boli zapracované do návrhu Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji na roky 2015 – 2020, ktorý schválili komisia kultúry a komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu Zastupiteľstva BSK.

Stratégia sa napája na strategické ciele Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorej predpokladom úspešného uplatňovania je presadzovanie dlhodobých zásad kultúrnej politiky samosprávneho kraja.

BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem kultúrnych zariadení, a to: Divadlo Aréna, divadlo LUDUS, divadlo ASTORKA Korzo 90, Bratislavské bábkové divadlo, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Malokarpatské osvetové stredisko a Malokarpatskú knižnicu v Pezinku.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk