Bratislavský magistrát vyhlasuje dve súťaže na skvalitnenie verejného priestoru

Magistrat bratislava kandidat kontrolor vyberove konanie praca mapy.jpg
Foto: ilustračné, www.google.com

Výhercovia súťaží majú riešiť rekonštrukcie existujúcich budov alebo revitalizácie verejných priestranstiev.

Bratislavský magistrát vyhlasuje dve súťaže s cieľom skvalitniť verejný priestor a rekonštruovať budovy vo vlastníctve mesta, ktorých výsledkom by mali byť rámcové zmluvy s architektonickými ateliérmi. Prvá súťaž je pre zadania malého rozsahu v hodnote zákazky 60-tisíc eur bez DPH a druhá pre väčšie s predpokladanou hodnotou 400-tisíc eur bez DPH. Informoval o tom bratislavský magistrát.

Hlavné mesto pripravuje súťaže v spolupráci s útvarom súťaží Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB). Výhercovia súťaží majú pre Bratislavu riešiť menšie a stredne veľké rekonštrukcie existujúcich budov vo vlastníctve mesta alebo revitalizácie verejných priestranstiev.

Práve súťaž dáva priestor na vznik kvalitných návrhov, do ktorých bude premietnutý verejný záujem Bratislavčanov, či už sú to potreby obyvateľov konkrétneho územia, alebo komunít pôsobiacich v lokalite, ale aj požiadavky na opatrenia súvisiace s klimatickou zmenou či princípy riešenia mobility, požiadavky na bezpečnejšie a príjemnejšie ulice pre ľudí,“ uvádza v stanovisku magistrát.

Riešenia pre malé priestranstvá

Prvá súťaž pre zadania malého rozsahu má riešiť najmä menšie verejné priestranstvá (časti ulíc, námestí, parkov, detské ihriská, strešné záhrady a podobne) a menšie objekty (pavilóny, prestrešenia, zastávky, lávky, šatne, toalety, schodisko a ďalšie).

Pri súťaži tejto rámcovej zmluvy bude 30 percent z váhy hodnotenia tvoriť ponúkaná cena. Väčšiu časť z hodnotenia, 70 percent, má tvoriť posúdenie kvality predložených referencií, ktoré budú ilustrovať architektovu schopnosť riešiť požadované zadania. Porota zhodnotí napríklad architektonickú/krajinársku kvalitu predloženého portfólia projektov alebo ako dávno boli projekty realizované.

Zadania väčšieho rozsahu majú riešiť najmä rekonštrukcie existujúcich budov vo vlastníctve mesta a revitalizácie verejných priestranstiev. Hodnotenie ceny a kvality je v tomto prípade nastavené v pomere 50:50, čo zodpovedá nárokom na ambicióznosť riešenia, objemu zákazky a tomu zodpovedajúcemu postupu verejného obstarávania. Týmto spôsobom majú byť vybraní traja uchádzači s najlepším skóre a podpíšu s nimi spoločnú zmluvu.

Nadlimitná zákazka

Táto tzv. “nadlimitná zákazka” bude vyhlásená aj v Európskom vestníku, čím budú mať možnosť uchádzať sa o ňu aj zahraničné subjekty. Príprava takejto súťaže si vyžaduje dostatok času a keďže je nevyhnutné dodržať všetky zákonné lehoty (ktoré sú v danom prípade maximálne), aj jej samotné zadávanie je dlhšie trvajúci proces,“ dodal magistrát.

Pri zadaniach s vysokými investičnými nákladmi a vysokou mierou ambicióznosti architektonického riešenia chce MIB postupovať takmer vždy formou klasickej súťaže návrhov. Pripraví zadanie, podklady a podmienky, následne požiada Slovenskú komoru architektov o overenie súťaže a vyhlási verejnú výzvu, na ktorú architekti môžu reagovať predložením anonymných návrhov.

Ako riešenie pre skupiny malých a štandardných projektov MIB zvolil odlišný postup. Inštitút vyberie na základe súťaže architektonické štúdiá ako dlhodobého partnera na väčší počet projektov, na základe hodnotenia kombinácie ich ponúknutej hodinovej sadzby a kvality ich predložených referencií.

Podmienky pre súčasné dve súťaže nájdu záujemcovia na stránke .

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk