Bratislavský samosprávny kraj čelí vážnym problémom v oblasti životného prostredia

Petržalka, Chorvátske rameno
Foto: archívne, SITA/Jozef Jakubčo

V kraji sú ohrozené vodné zdroje, znečistené ovzdušie, produkcia odpadu je nadpriemerná a chýba kanalizácia.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) čelí vážnym problémom v oblasti životného prostredia aj negatívnym dopadom zmeny klímy.

Medzi tie patria ohrozené vodné zdroje, znečistené ovzdušie, chýbajúca verejná kanalizácia či nadpriemerná produkcia komunálneho odpadu. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Nedostatočná ochrana vody

Jedným z najvážnejších problémov životného prostredia kraja je nedostatočná ochrana vodných zdrojov. V ohrození je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov,“ uviedla hovorkyňa.

Alarmujúcou správou je, že až štvrtina obcí BSK, z toho práve štyri obce nachádzajúce sa v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, nemá funkčnú verejnú kanalizáciu.

Znečistené ovzdušie

Región trápi aj znečistené ovzdušie, pričom jedným z najvýznamnejších zdrojov emisií je doprava. V BSK sa tiež vyprodukuje mimoriadne veľké množstvo komunálneho odpadu.

Na Slovensku je metropolitný región spomedzi všetkých krajov dvojka v jeho produkcii. Región trápi nízka miera recyklácie, ktorá dosahuje len 36 percent, a viacerým skládkam sa skončí v najbližších rokoch životnosť,“ vysvetlila hovorkyňa BSK.

Medzi navrhované riešenia v oblasti životného prostredia patrí výstavba a modernizácia verejnej kanalizácie vrátane čistiarní odpadových vôd.

Odstraňovanie a sanácia environmentálnych záťaží a dekontaminácia kontaminovaných oblastí musí byť prioritou,“ upozornila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Podpora opatrení

Potrebná je aj vyššia podpora opatrení obehového hospodárstva, separácia a kompostovanie biologického odpadu, zvyšovanie podielu recyklovaného komunálneho odpadu a celková prevencia vzniku odpadu.

Chýbať by nemali opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny, ako sú modré a zelené prvky infraštruktúry, ochladzovacie prvky, protipovodňová ochrana a ochrana biodiverzity.

Musíme zaviesť podrobný a pravidelný monitoring ovzdušia. Nielen, že nám dá aktuálne dáta o jeho kvalite, ale pomôže nám lepšie mu porozumieť aj vo vzťahu účinnosti našich opatrení,“ dodala Lukáčová.

Efektívne a moderné riešenia

V BSK sú energeticky náročné odvetvia hospodárstva, ktoré spotrebujú až 25 percent spotreby elektriny a viac ako 30 percent zemného plynu z celkovej spotreby Slovenska.

Až tretina všetkých verejných budov orgánov ústrednej štátnej správy na Slovensku sa nachádza v Bratislave. Sú nesmierne energeticky náročné a len v malej miere využívajú obnoviteľné zdroje,“ poznamenala Forman.

Komplexnú renováciu potrebuje až 75 percent z nich. Energiu je potrebné usporiť aj pri prevádzke verejného osvetlenia.

Bratislavský kraj má vypracované viaceré efektívne a moderné riešenia, ktoré ho spravia ‚zelenším‘ a zdravším miestom na život. Aj preto BSK žiada peniaze na ich implementáciu od Európskej komisie formou eurofondov,“ uzavrela Lukáčová.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk