Celoplošná jesenná deratizácia sa bude konať v období od 1. októbra až do 15. novembra

Potkan deratizacia ilustracny pixabay.jpg
Foto: ilustračné, pixabay

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal výzvu na základe, ktorej bude v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2018 uskutočnená preventívna celoplošná deratizácia s cieľom regulácie synantrópnych myšovitých hlodavcov. Deratizácia verejných priestranstiev bude zabezpečená prostredníctvom odborne spôsobilých firiem.

Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí disponujú vysokou reprodukčnou schopnosťou, pričom za vhodných podmienok často dochádza k ich premnoženiu – jednak v stavbách a infraštruktúre ľudských sídiel a jednak aj v priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu predstavovať činiteľa ohrozujúceho verejné zdravie.

Aby sa tomu predišlo, a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu populácií uvedených živočíšnych škodcov. Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to každoročne v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk