Víkend otvorených parkov a záhrad: Objavte skrytú krásu Bratislavy

Záhrada

Milujete prírodu? Potrebujete relax uprostred nádhery, ktorá nás obklopuje a často ju nevidíte? Víkend otvorených parkov a záhrad vás pozýva na podujatie, ktoré sa bude od 1.6. do 3.6.2018. Iniciátor a hlavný organizátor podujatia Národný Trust n.o. vám pripravil zaujímavý a bohatý program.

      Zapojené parky a záhrady  s pripraveným programom v Bratislave

 1, Rómerov dom //Zámočnícka 10 /GPS: 48.144999951, 17.107783556 // DOM PRIATEĽOV PARKOV A ZÁHRAD

V dome na Zámočníckej 10  sa  12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Bol to vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa  do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec.

Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal flóru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu.

V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácií, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva –  Národnému Trustu  n.o.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018 a Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00 – Hlavný infopult k podujatiu VOPZ 2018

10:00 -18:00  – prehliadky rodného domu Floriša Rómera

10:00 – 18:00 – Kaviarn Prešporák pre všetkých  – príjemné posedenie s možnosťou občerstvenia

10:00 – 18:00 –  Degustácie vín a hudobné produkcie po celý deň

2. Letná čitáreň U červeného raka// Vstup z Michalskej ul. 26/GPS: 48.14529131772707, 17.10675649999996  // ZÁHRADA VOPZ 2018

Dnešná čitáreň U červeného raka patriaca k Mestskej knižnici Bratislavy je umiestnená v bývalej obrannej priekope mesta Bratislava, ktorá bola vytvorená okolo polovice 14. storočia ako dôležitý prvok pasívneho obranného systému mesta. Do dnešných dní je  z čitárne vidno zvyšky obranných múrov. V časoch pokoja bola uvedená priekopa využívaná na rôzne verejné účely. Od polovice 16. storočia do roku 1778 bola v západnej časti priekopy strelnica Spoločnosti strelcov, ktorá bola založená v roku 1526.  Dnešný priestor, ktorý patrí pod správu Mestskej knižnice tvorí malú zelené oázu v historickom centre Bratislavy s upravenou a udržiavanou zeleňou.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

Oslava 10.ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad s pozvanými hosťami

10:00 -11:00 Cirkusová škola – interaktívne predstavenie pre deti s Cirkus-Kus

11:00 – 12:00 Mince vo fontáne – koncert hudobnej skupiny

12:00 -15:00 rozhovory s pozvanými hosťami – organizátormi a podporovateľmi podujatia, ukážky aranžovania kvetov, pozvánky do parkov a záhrad na Slovensku

15:00 – 17:00 Šanzónovanie Simony Hulejovej a Andreja Krištofa a malá parková čítačka  Veroniky Kolejákovej a Jany Labajovej

Moderuje: Michaela Vrábová, Rádio Expres

V prípade trvalého dažďa sa program z tejto lokality presúva do Rómerovho domu na Zámočníckej 10.

3. Záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie //Vstup z Godrovej ulice č. 4/GPS: 48.148717, 17.100829 //VILOVÁ ZÁHRADA

Dvojpodlažná budova tzv. Fábryho vily, v ktorej dnes sídli Veľvyslanectvo Ruskej federácie bola postavená v roku 1915 podľa projektu architekta Michala Harminca pre známeho advokáta Pavla Fábryho. Roku 1925 prešla rekonštrukciou. Lokalita Palisád, v ktorej sa nachádza, zdôrazňovala vysoké sociálne postavenie  majiteľa, ktorý sa okrem advokátskej činnosti angažoval v kultúrnom a politickom živote a podnikaní. Pri vile sa nachádza do dnešných dní udržiavaná pravidelná záhrada, ktorá je verejnosti bežne neprístupná.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

10:00 -15:30 hod – prehliadky záhrady so sprievodcom a záhradníkom

4. Lisztova záhrada//Klariská 1//GPS: 48.14379791772616, 17.105889400000023//HUDOBNÁ ZÁHRADA

Nachádza sa pri neskoro barokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli, správcu kráľovských majetkov. Tento palác bol postavený v rokoch 1775-76 na mieste staršieho kráľovského domu. Je to jediný palác okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ulici, ktorý mal v 18. storočí pravidelné nádvorie a priľahlú väčšiu záhradu. V tom čase v záhrade vybudovali barokovú prízemnú budovu tzv. Hudobný pavilón, v ktorom usporadúvali koncerty a záhradné slávnosti. Záhrada je rekonštruovaná v abstraktnom geometrickom náznaku pôvodnej barokovej symetrickej kompozície, ktorej podoba sa detailnejšie nezachovala.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018 a Nedeľa 3.6.2018

Sobota 2.6.2018

10:00 – 18:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami

Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami

15:00 – 16:00 – Divadelné predstavenie pre deti Bratia Grimmovci – Divadlo ZkuFraVon

17:00 – 18:00 – Erik Rothenstein Band – hudobné vystúpenie kapely pod vedením Erika Rothensteina. Na koncerte zaznejú vlastné kompozície členov kapely ako aj prebraté skladby z oblasti jazzu a svetovej populárnej hudby. Skupina okrem inštrumentálnych skladieb vo swingovom štýle, predstaví  kompozície v rytme brazílskej  bossa novy a samby.

Počas celého víkendu:

Výstava o histórii Lisztovho pavilónu a hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave
Príroda v hudbe: umelecké spracovanie fauny, flóry a ročných období v klasickej i populárnej hudbe
Atraktívne hudobné kompozície a balety s prírodnou tematikou: vlastný výber hudby na želanie z ponukového „playlistu“ hudobného kabinetu.

5. Prúger-Wallnerova záhrada//Vstup z Nekrasovovej ulice/GPS:48.157715, 17.096617//PIKNIKOVÁ DETSKÁ ZÁHRADA

Záhrada vznikla koncom 19. storočia, keď si na severovýchodnom svahu kopca s Horským parkom začali bohatí mešťania stavať vily. Majitelia hotelov Carlton a Savoy Prüger-Wallnerovci si dali postaviť dodnes stojacu vilu na vyvýšenom miestej Havlíčkovej ulice. Na terase pri dome bol malý bazén, členitý terén záhrady v okolí vily bol upravený v prírodno-krajinárskom štýle ako okrasná záhrada, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. V nej sa pestovali kvety a zelenina, v južnej časti dodnes stoja štyri skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie.

PROGRAM: Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00 – prehliadky záhrady so sprievodcom + Pop-up piknik pre deti i dospelých

10:00 – 18:00 – súťaž o najlepšiu Bratislavskú ovocnú bublaninu 2018 o zaujímavé ceny

13:00 – 18:00 – herné popoludnie s IHRYSKOM

(Bublaniny môžete priniesť so sebou a odovzdať našim dobrovoľníkom na lokalite od 10:30 hod)

6. Bratislavská Kalvária// Vstup z ul. Na Kalvárii/GPS : 48.159518 / 17.099754//BOŹIA ZÁHRADA

Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683. Vznikala v rokoch 1694 – 1702 a v 20. rokoch 18. storočia, nachádza sa severne od mesta Bratislava a zahŕňala komplex s dvoma kaplnkami, skupinou Ukrižovania, sv. hrobom a súborom 11 zastavení. Z objektov sa v hrubej stavbe zachovalo jediné, šieste zastavenie, ktoré sa nachádza povyše oporného múru nad Pražskou cestou a na samotnom návrší kríž – stále vzácny symbol historickej Kalvárie.

Bratislavskú Kalváriu na Kalvárskom vrchu opatruje s podporou Bratislavskej arcidiecézi KZ Sprevádzajúci – pútnické bratstvo, ktorému sa v máji 2018 podarilo otvoriť obnovenú hornú časť krížovej cesty.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018 a Nedeľa 3.6.2018

Sobota 2.6.2018
10:00 – 17:00 – Kalvária pred sto rokmi a dnes – výstava fotografií architektov manželov Hantabalovcov

14:00, 15:30 – Zaniknutá dominanta mestskej panorámy – prednáška Mgr. Martina Čiča, SNG BA (začiatok prednášky v Lurdskej jaskyni – odtiaľ presun na Kalvársky vrch)

Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 17:00 – Kalvária pred sto rokmi a dnes – výstava fotografií architektov manželov Hantabalovcov

16:15 – Zaniknutá dominanta mestskej panorámy – prednáška Mgr. Martina Čiča, SNG BA (začiatok na Kalvárskom vrchu – presun k Lurdskej jaskyni) (Pred prednáškou bude o 15:30 krížová cesta so začiatkom na Sokolskej ulici).

Kalvársky vrch – krížová cesta má dva vchody:

Spodný vchod pod lesom = ul. Za Sokolovňou    48.160040 / 17.102083

       Vrchný vchod pri Kríži = ul. Na Kalvárii č.11        48.159518 / 17.099754

7. Kochova záhrada// Vstup z Bartoňovej ul./GPS: 48.146154, 17.094158//VŽDYZELENÁ ZÁHRADA

Na svahoch dnešnej Partizánskej ulice sa začiatkom 20. storočia rozprestierali väčšinou vinice a ovocné sady. V jednom z týchto sadov začal v roku 1929 s výstavbou súkromného sanatória Dr. Koch podľa projektov architekta Jurkoviča. Už pri výstavbe budovy mysleli aj na úpravu prudkého svahu za ňou. Ten zachytili opornými múrmi a doplnili architektonickými doplnkami podľa architekta Meganca zodpovedajúcimi štýlu práve dokončenej budovy. Výsadby v záhrade navrhol a uskutočnil mlyňanský záhradník Jozef Mišák. Využil pestré členenie záhrady a vhodným rozmiestnením materiálu vytvoril na ploche malej asi 0,5 ha veľmi pôsobivé dielo záhradného umenia. Porasty záhrady boli tvorené prevažne vždyzelenými rastlinami.

Národný Trust n.o. pripravil niekoľko dobrovoľníckych brigád na záchranu tohto vzácneho územia a hľadá partnerov pre projekt obnovy a zmysluplného využívania uvedenej lokality. Viac info o našom úsilí nájdete na stránke www.kochovazahrada.sk

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00  „Záhrada pre zdravie i krásu“ – lektorované prehliadky so sprievodcom

8. Bývalá Pálffyho záhrada //GPS: 48.144974, 17.100965//SLÁVNA ZÁHRADA

Zakladateľ záhrady Pavol Pálffy vykonával funkciu predsedu Uhorskej komory a viedol prestavbu bratislavského hradu, ktorou ho poveril uhorský snem v roku 1630. Pôvodne renesančná záhrada, ktoré je zachytená aj na medirytine J. Ledentnaua z roku 1663 zmenila počas 18. storočia svoju podobu na barokovú. Záhrada vzhľadom k svahovitosti terénu bola upravená terasovite. Nachádzali sa tu ovocné stromy ako jablone a hrušky a nechýbali ani citrusové stromčeky. Dominantou záhrady bola obrovská lipa, okolo ktorej dali majitelia postaviť sedemposchodové lešenie pospájané rebríkmi. Lešenie slúžilo na to, aby sa panstvo mohlo zblízka potešiť vôňou lipových kvetov.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

10:00 – 18:00  „Zaniknutá sláva“ – lektorovaná prehliadka so sprievodcom

10:00 – 18:00  3D vizualizácia barokovej záhrady

Parky a zahrady.jpg

9. Galéria Záhrada, Ateliér Erny Masarovičovej// Vstup z Gorazdovej ul. 31 GPS 48.161562, 17.093632//UMELECKÁ A JAZZOVÁ ZÁHRADA

Ateliér EM a Galériu Záhrada nájdete na rohu ulíc Gorazdova a Langsfeldova.  Nezávislá galéria Ateliér.EM tu pôsobí v priestoroch sochárského domu a priľahlých záhradách .V dome už viacej ako desať rokov žije a pracuje  sochárka Katarína Kissoczy, ktorá okrem iných aktivít tu pravidelne na konci leta v septembri organizuje medzinárodné umelecké sympózium SEM. Sochy, ktoré počas jednotlivých ročníkov sympózií vznikli sú dnes vystavené práve v open air Galérii Záhrada, len pár metrov cez ulicu.

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad pozývame návštevníkov nielen do galérie Záhrada, ale aj na komentovanú prehliadku ateliéru, ktorý patril povodne sochárke E.Masarovičovej .  V Galérii Záhrada nájdete výstavu site specific sochárskych diela, ktoré vznikli počas jednotlivých ročníkov sympózia SEM , návštevníci tu môžu vidieť sochy domácich a zahraničných autorov z Čiech, Poľska , Holandska a napr.Estónska.

Špeciálne počas tohto víkendu pozývame na výstavu známeho fotografa Mira Švolíka . Autor vystaví fotografie, z cyklu „Účastníci “ ktoré vznikli behom sympózií 1-9 SEM 2009-2017 v Bratislave.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

Počas celého víkendu –  Open Air galéria Záhrada predstavuje veľkoformátové diela a sochárske site specific, ktoré vznikli v rámci medzinárodného sympózia 1-8 SEM v rokoch 2009 až 2017. Výstava fotografií cyklus  Miro Švolík – Učastníci

Sobota 2.6.2018

10:00-16:00 Komentovaná prehliadka ateliéru a galérie Záhrada – sprevádza sochárka Katarína Kissoczy

16: 30 Artzvar – workshop v ateliéri

Nedeľa 3.6.2018

10:00- 16:30 Komentovaná prehliadka ateliéru a galérie Záhrada– sprevádzajú sochári a kurátorka sympózií

17:00 koncert

Boris Lenko / akordeón

Jazzová formácia – Matúš Jakabčic a priatelia

/Občerstvenie formou vlastného cateringu /

10. Jurajov dvor//Vstup z ulice Pri dvore 3/ GPS: 48.178996, 17.157676// RIADITEĽOVA ZÁHRADA

Historický parčík, pôvodne predmestská šľachtická usadlosť s vilou vybudovanou pre riaditeľa Dynamitky v roku 1942, zachovaný v autenticky spustnutom stave, bude po rokoch opäť výnimočne sprístupnený počas Víkendu otvorených parkov a záhrad 2018.

PROGRAM: Piatok 1.6. 2018+Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

Piatok 1. 6. 2018 10:00 – 20:00 Veľké dobrovoľnícke upratovanie na Jurajovom dvore.

Sobota 2. 6. 2018 10:00 – 20:00 Prehliadky záhrady a vily na Jurajovom dvore so sprievodcom každú celú hodinu (posledný vstup o 19:00).

Nedeľa 3. 6. 2018 10:00 – 20:00 Prehliadky záhrady a vily na Jurajovom dvore so sprievodcom každú celú hodinu (posledný vstup o 19:00).

11. Baroková záhrada na severnej terase Bratislavského hradu//Vstup cez areál BA Hradu//GPS: 48.143160108, 17.101131678/FRANCÚZSKA ZÁHRADA

Cisárovná Mária Terézia na začiatku 40-tych rokoch 18. storočia rozhodla o zámere zrealizovať zásadnú prestavbu Bratislavského hradu na reprezentačné sídlo.

Historická baroková záhrada na severnej terase Bratislavského hradu vznikala v dvoch časových etapách. Vznik novej záhrady na severnej terase iniciovala panovníčka už v roku 1741, teda ešte pred tzv. veľkou tereziánskou prestavbou hradného paláca a areálu hradu.

Nedávno zrekonštruovaná baroková francúzska záhrada členená na štyri terasy je využívaná ako oddychovo – relaxačný priestor pre návštevníkov hradu a mesta.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

10:00 -18:00 hod – „Záhrady Márie Terézie“ – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami

13:00 – 18:00 – Barokové rendez – vous s Fringiou

Podujatie, ktoré predstaví „život“ barokovej záhrady tak, ako ho mali možnosť sledovať obyvatelia Bratislavy v období panovania Márie Terézie. Zažite neopakovateľnú atmosféru hradnej záhrady, ku ktorej neodmysliteľne patria nariasené róby, čipky, volány, vejáre a zložité účesy korzujúcich dám. Nebudú chýbať ukážky tancov, ktoré partili k obľúbeným zábavám panstva – pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať pravú šľachtickú kratochvíľu na „vlastnej koži“ je pripravený tanečný workshop.

12. Podhradie – východná časť hradného kopca // GPS: 48.143131, 17.102867//Kto straší v parku na hradnom kopci?

Východnú časť hradného kopca, priestor od Mikulášskej hradnej brány až po Chrám svätého Mikuláša, tvorí verejný park, ktorý nebol vždy parkom. Ako vyzeral tento kopec v minulosti a čo všetko sa tu odohrávalo? Ktoré osobnosti a udalosti z našej histórie sú s týmto miestom späté?

Schloßgrund alebo neskôr aj Schloßberg, ako sa v minulosti táto osada nazývala, tvorila základ pre vznik dnešnej Bratislavy. Domy neboli budované do súvislých ulíc. Každý mal naokolo voľné pozemky a vinohrady. Keď si Bratislava vybudovala mestské opevnenie, toto územie sa stalo takpovediac útočiskom pre privandrovalcov, remeselníkov a neskôr, v 16. storočí, aj židovskú komunitu. Výnimočná poloha medzi hradbami mesta a hradbami hradu, ako aj rôznorodosť obyvateľstva, ktoré tu žilo, poznačili vývoj tejto lokality.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

  • vždy o 10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30 (komentovaná prehliadka v SJ)
  • vždy o 11:30 a 15:00 krátky príbeh pre deti (o bratislavskom duchovi alebo bratislavských bosorkách, v SJ)
  • Vždy o 14:00 komentovaná prehliadka vo FJ
  • Vždy o 14:30 komentovaná prehliadka v NJ

Počas komentovanej prehliadky (približne 20-30 min) sa budeme venovať okoliu Chrámu sv. Mikuláša, jeho minulosti i súčasnosti, ako aj samotnému chrámu.

Počas celého podujatia sú vítané aj deti – môžu si prísť vymaľovať svoju bosorku alebo nakresliť bratislavského ducha.Zeleň, resp. konkrétne druhy stromov v parku budú spomenutá iba okrajovo. Počas individuálnej prechádzky vám pomôžu zorientovať sa rozmiestnené informačné letáky.

13. Cyklokuchyňa//Tyršovo nábrežie – pod Starým mostom/GPS: 48.135477874, 17.116913795 – pod Starým mostom/ /KOMUNITNÁ ZÁHRADA

Cyklokuchyňa je komunitná dobrovoľnícka cyklodielňa – miesto, kde sa varí jedlo, kultúra a bicykle. V okolí svojej dielne nedávno vybudovala komunitnú záhradu, aby skrášlila nehostinné prostredie rozbitého parkoviska a vytvorila zaujímavý verejný priestor, kde môže realizovať svoje verejnoprospešné aktivity. I keď Cyklokuchyňa je pre ľudí otvorená už viac ako 6 rokov, do súčasného priestoru sa presťahovala pred rokom. Samotná záhradka je ešte čerstvá, vznikla len na jar 2017.

PROGRAM :Piatok 1.6.2018+Sobota 2.6.2018 + Nedeľa 3.6.2018

17:30, Kamenné námestie – Kvetinová cyklojazda

Otvorme spolu Víkend otvorených parkov a záhrad kvetinovou cyklojazdou! Pobicyklujeme sa mestom a sprievodca Ivor Švihran nám pri tom ukáže najzaujímavejšími stromy v Bratislave. Stretneme sa pod paulovniou na Kamennom námestí. Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie, kvetinové dekorácie na bicykloch vítané 🙂

19:00, Cyklokuchyňa – Koncert v cyklozáhradke
Kvetinovú cyklojazdu zavŕšime koncertom v cyklokuchynskej komunitnej záhradke. Vystúpia OiOi Piratoi (folk-punk, ČR), Beltza Gorria (folk-punk, ČR) a Pán Stanislav z Bratislavy. Jedlo a pitie bude zabezpečené.
SOBOTA 2. 6. 2018

10:00 – 17:00, Cyklokuchyňa – Deň detí na dvoch kolesách

Deň detí na dvoch kolesách privíta všetky deti aj ich rodičov – naučte sa, ako sa postarať o svoj bicykel, zdolajte prekážkovú dráhu na bicykli, poučte sa o pravidlách cestnej premávky, zahrajte si ekologické pexeso či vyrobte plátenú tašku. Budete mať tiež možnosť vyskúšať si rôzne nákladné bicykle na vozenie detí či nákladu.

NEDEĽA 3. 6. 2018

13:00 – 17:00, Cyklokuchyňa – Nedeľné poobedie v cyklozáhradke

Prídte si opraviť bicykel, naučiť sa niečo nové alebo len tak zrelaxovať pri príjemnej hudbe. Súčasťou poobedia sú dva workshopy (v anglickom jazyku):

14:00 – Compostyle
We will talk about the different ways of urban composting – backyard compost, collective compost, vermicompost, etc. You will learn how to make your own compost and the best way to use it!

16:00 – Seedballs

We will show you that playful ultimate tool of guerilla gardening and you will take home with you some seedballs.

14. Sad Janka Kráľa //pravý breh Dunaja, medzi Novým a Starým mostom/GPS: 48.1349326, 17.1094339//Platanový park

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774-76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa. Vplyvom barokového klasicizmu sa vytvorila osemramenná hviezdica priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili stromoradia. Podľa usporiadania chodníkov park pomenovali Sternallee (Hviezdicová aleja)..

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

12:00 – 18:00  Prehliadky parku s Petržalským okrášľovacím spolkom

15. Lurdská jaskyňa/vstup z Hlbokej cesty//GPS: 15721501773448, .09958670000003//Najtajomnejšia záhrada

V bezprostrednej blízkosti kostola P. Márie Snežnej  na Kalvárii pod platóm na svahu je umiestená čarokrásna jaskyňa, ktorá je verným napodobnením Lurdskej jaskynej. Svahy sú vysadené šľachtenými kvetmi a kríkmi a je ohradená železným zábradlím. V smere, kde vyústia schody a chodník z Hlbokej cesty, je pekná železná brána, ktorou vstupujeme do nádvoria jaskyne, tiež vyzdobeného kvetmi, včasne zjari kvitnúcimi magnoliami a krásnymi striebornými jedličkami. Vpredu je vlastná jaskyňa so snehobielou sochou Panny Márie Lurdskej. Priestranstvo pred jaskyňou bolo pôvodne kameňolomom, z ktorého sa bral kameň v roku 1824 i na stavbu kaplnky, ktorá stála na mieste dnešného nového kostola. V roku 1892 bratislavská obyvatel’ka grófka Helena Szapáry, za pomoci zbožných bratislavských obyvatežov, dala upraviť kameňolom a zriadila sa tam grotta, do ktorej za veľkej účasti veriacich bola postavená socha Panny Márie Lurdskej.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00  – lektorované prehliadky so sprievodcom

16. Františkánska kláštorná záhrada //Vstup z Františkánskej ulice /Kláštorné kvadrum/GPS: 48.145086, 17.108858 //MEDITAČNÁ ZÁHRADA

Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám na území Bratislavy. História františkánov v Bratislave siaha až do polovice 13. storočia. Rád si v Bratislave vybudoval rozsiahly komplex s kláštorom a ranogotickým kostolom – nakoľko kostol bol budovaný na podnet uhorského kráľa Ondreja lll. a ním aj financovaný, rovnako aj kláštor. Na rozľahlej ploche záhrady pestovali františkáni nielen zeleninu a ovocie, ale aj liečivé byliny, potrebné na ošetrovanie chorých v kláštornom hospitáli. V období baroka upravili veľkú stredovekú, pôvodne obdĺžnikovú františkánsku záhradu na barokovú. Ján Matej Korabinský uvádza, že záhrada s fontánou s výbornou horskou vodou má prekrásnu úpravu.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018 a Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 17:00 – Kláštorná záhrada v minulosti a dnes  – lektorované prehliadky záhrady

10:00 – 18:00 – Predaj byliniek– Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo

10:00 – 18:00 – Tvorivé dielne pre deti

Počas omší  o 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:30 Vás prosíme o zachovanie ticha

17. Záhrada nadačnej vily „Búdka 22“ //GPS: : 48.15497371773308, 17.089499400000022//Prírodná záhrada

Nadačný dom Búdka 22 prešiel v roku 2017 rekonštrukciou a svojich prvých rezidentov privítal v novembri 2017. Zastrešuje komunitu organizácií pôsobiacich v neziskovom aj súkromnom  sektore, ktorých spája nadšenie a chuť meniť svet okolo seba.  Búdka 22  podporuje vzdelávanie v sociálnych inováciách a ekologických témach. Dom a záhrada poskytujú nielen pracovný priestor pre zastrešované subjekty, ale súčasne aj priestor pre vzdelávacie, kultúrne či spoločenské aktivity určené pre verejnosť. Záhrada je koncipovaná ako prírodná záhrada, využíva kombináciu trávniku a kvitnúcej lúky, spolu so zachovanými ovocnými stromami. Sú v nej použité prírodné materiály a priepustné povrchy.

PROGRAM: Sobota 2.6.2018

10:00 -16:00

Máme pripravené rôzne aktivity pre deti v spolupráci s rezidentami Búdky. Predstavíme projekt mestských včiel a ukážku kompostovania. Podujatie chceme spojiť s dňom otvorených dverí na Búdke a verejnosti otvoriť aj samostnú vilu a jej priestory. Vysvetliť fungovanie priestoru, ktorý minimalizuje tvorbu odpadu, využíva systém kompostovania, opakovane použiteľné obaly, čistenie vnútorného prostredia izbovými rastlinami s vysokou efektivitou čistenia ovzdušia, a podobne.

18. Panoráma park//Pribinova 19//GPS: 48.141542, 17.126421//Biznis park

Návrh parku vychádza zo základného funkčného rozdelenia priestoru na plazu a park. Plaza a park sú rozdelené/prepojené diagonálne komunikáciou prepájajúcou celý vnútroblok. Park tvorí viac preslnená časť a je charakteristický svojimi organickými tvarmi a viacerými vstupmi. Chodníky vytvárajú sieť, ktorá sa ako pavučina chytá k domom, pričom vstupy do parku sú nasmerované na vstupy budov pre prirodzenú orientáciu v priestore. Prírodné materiálové riešenie chodníkov v parku nabáda návštevníkov prirodzene spomaliť. Rozmiestenie stromov na umelých zatrávnených terénnych modeláciách má evokovať urbánny les. V parku je zrejmá kombinácia architektúry a vegetácie – výduchy z podzemných garáží sú maskované konštrukciami v tvare stromov s vertikálnou popínavou zeleňou. Park disponuje bohatou druhovou skladbou trvalkových výsadieb. Súčasťou parku je aj detské ihrisko, ktoré je situované v blízkosti exteriérových terás tak, aby mali rodičia prehľad o svojich deťoch.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 18:00 hod – individuálne prehliadky s možnosťou občerstvenia

Panorama Park je jediným biznis parkom, kde sa cítite dobre v kravate aj v teniskách, sám aj s rodinou, s priateľmi aj pri zoznamovaní sa. Navštívte výnimočný priestor a vychutnajte si dobré jedlo a kávičku pri tónoch príjemnej hudby. Odborné výklady o celom parku Vám poskytnú počas oboch dní krajinní architekti v časoch 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.

19. Skalný nos//Žižkova ulica/GPS:48.141490,17.094726 //Sladká skalná lokalita

Skalný nos sa nachádza v lokalite Zuckermandel, tento skalný výbežok je súčasťou hradného brala, ktoré sa dvíha do výšky 200 m. Celé Hradné bralo je súčasťou Malých Karpát, časti Bratislavské predhorie. Skalný výbežok tak predstavuje najjužnejšiu časť Malých Karpát. Zapojenie tohto prírodného prvku do novej mestskej štvrte bolo pre krajinnú architektúru veľkou výzvou.

Proces mal niekoľko fáz. Na začiatku bol botanický výskum, potom nasledovali hrubé terénne úpravy, ktoré dali celému priestoru základný tvar. Počas terénnej úpravy bol terén upravený na dve terasy, ktoré sú spojené pomerne strmými svahmi. Poslednou etapou bol návrh zloženia druhov, ktorý definuje celkový vzhľad priestoru. Cieľom bolo zachovať jeho prirodzenú kvalitu a zapojiť skalný nos do novej mestskej štvrte tak, aby bol prechod z mestského prostredia k prírodnému hladký a prirodzený. Na tento účel bola vytvorená špeciálna zmes bylín a tráv, inšpirovaná druhovým zložením a sfarbením prírodných spoločenstiev skalného nosa.

Dolnou terasou prechádza náučný chodník, prístupný schodmi z námestia a jeho trasa pokračuje na  betónovom opornom  múre, priamo na telese hradného brala. Na trase chodníka sú umiestnené panely s textami o území Zuckermandla a jeho zaujímavostiach.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

Pri vyslovení mena štýlovej mestskej štvrte Zuckermandel aj Vy pocítite sladkú chuť v ústach. Pozývame Vás na prehliadku výnimočného prírodného útvaru Skalný nos s odborným výkladom počas oboch dní o 13:00, 15:00 a 17:00 s celou kopou sladkých prekvapení.. V sobotu 2.3. o 11:00 h Vás prevedie náučným chodníkom krajinná architektka Tamara Reháčková.

20. Gaštanica//Jeséniová ulica/GPS: 48°10’09.8″N 17°06’14.4″E//GAŠTANOVÁ ZÁHRADA

Mestský park v prírodnom prostredí zrevitalizovaný a vybudovaný v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ – Bratislava zelenaj sa, ktorý je financovaný z grantu Finančného mechanizmu EHP a Nórska, a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V parku boli ošetrené (viac ako 100 stromov) a vysadené aj stromy jedlých gaštanov.

Súčasťou revitalizácie parku je tiež oddychová zóna s lavičkami, detským ihriskom, fitnes prvkami či výbeh pre psov. Park je tiež osvetlený

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 17:00 hod –komentované prehliadky lokality

21. Šport park Jama//GPS: 48.161862, 17.134862//Športový park

Jedná sa o areál bývalého cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku, nachádzajúci sa v lokalite Tehelného poľa, bol niekoľko rokov opusteným a zanedbaným pozemkom v centre mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Po zbúraní pôvodného cyklistického štadióna v roku 2010 ostal pozemok bez reálneho využitia. Po intenzívnej komunikácií s Hl. mesto Bratislava   a zodpovednými orgánmi, odborníkmi v oblasti architektúry, urbanizmu, dopravy, ekológie, ako aj samotnými obyvateľmi mesta, sa mestská časť Bratislava – Nové Mesto  rozhodla  prostredníctvom  grantovej schémy EHP a Norska a vlastných zdrojov  pre vybudovanie mestského verejného  šport parku.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

10:00 – 17:00 hod –komentované prehliadky lokality

22. Ekoiuventa – areál Mičurin//Búdkova 2//48.15295281773186, 17.09223940000004//PIONIERSKA ZÁHRADA

Areál Mičurinu sa začal budovať v roku 1953 ako ukážkové zážitkové centrum pre mládež. Cieľom bolo v centre hlavného mesta vytvoriť priestor pre mladých, kde by trávili voľný čas a venovali sa aktivitám spojených s prírodou. Areál bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 2016. Skladá sa z hlavnej budovy – „Domu pionierov“, amfiteátra a plaveckého bazéna. Okolie tvorí zatrávnená plocha s výsadbou stromov.

PROGRAM :Sobota 2.6.2018+Nedeľa 3.6.2018

Sobota 2.6.2018

11:00, 14:00 a 16:00 Prehliadky areálu s členmi OZ Hrad Slavín

10:00 – 18:00 Premietanie archívnych dokumentov z minulosti Mičurinu

11:00 – Príroda a naše zmysly –  interaktívne poznávanie prírodných prvkov pomocou zmyslov

Nedeľa 3.6.2018

11:00, 14:00 a 16:00 Prehliadky areálu s členmi OZ Hrad Slavín

10:00 – 18:00 Premietanie archívnych dokumentov z minulosti Mičurinu

15:00 – Príroda a naše zmysly –  interaktívne poznávanie prírodných prvkov pomocou zmyslov

23. Park Novej Cvernovky//Račianska 78/GPS: 48.183357, 17.131178//Staronový park

Park sa nachádza v areáli bývalej Strednej priemyselnej chemickej školy dnes zmenenej na Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka.

Areál zaujme nielen parkovou úpravou zrekonštruovanou podľa pôvodných plánov z roku 1951, zachovalými sochami a objektami, ale aj výkladom o histórii priľahlej zóny ľudovo prezývanej „Nobelka“, alebo „Dimitrovka“ so silným príbehom industriálneho génia loci. Zároveň sa návštevník dozvie aj o nedávnych procesoch premeny starej funkcie na novú. Návštevníci sa budú môct občerstviť v bistre v samotnej budove. O výklad sa postará tým Nadácie Cvernovka. Dostupnost električkou: 3,5, zastávka Biely Kríž.

PROGRAM : Piatok 1.6.2018

Oficiálne otvorenie parku

Sprievodný program k podujatiu:

Ako sprístupňovať hodnoty zeleného dedičstva – moderné formy interpretácie a prezentácie pamiatok záhradného umenia a architektúry

Odborný medzinárodný seminár/ 30.mája 2018, Prednášková sála UK v Bratislave, Ventúrska 11

Cieľom seminára je prezentovať moderné formy a prístupy k prezentácii a interpretácii pamiatok záhradného umenia zo zahraničia i zo Slovenska a motivovať vlastníkov, správcov či užívateľov týchto priestorov k efektívnejšiemu využívaniu ich edukačného či sociálno-ekonomického potenciálu.

Účasť na seminári je bezplatná, je však potrebná registrácia na adrese kubikova@nt.sk

Zelená infraštruktúra – kvalitné životné prostredie pre mestá a obce

Odborná konferencia/ 31.mája 2018, Prednášková sála UK v Bratislave, Ventúrska 11

Konferencia o dôležitosti zelenej infraštruktúry pre vytváranie kvalitného životného prostredia v mestách a obciach. Na podujatí bude okrem  iného predstavená publikácia vypracovaná v rámci projektu PERFECT: „Zelená infraštruktúra – príručka nielen pre samosprávy“, ktorá by mala byť užitočným nástrojom pre samosprávy pri správe a údržbe zelene, ako aj pre vyhľadávanie možností financovania jednotlivých opatrení.

Účasť na seminári je bezplatná, je však potrebná registrácia na adrese kubikova@nt.sk

KVETINOVÁ CYKLOJAZDA – cyklisticko-kvetinový sprievod – 1.júna 2018 – 17:30 – 19:00 hod

Pozvánka na X.ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad sa uskutoční vo forme oživenia tradície Cyklistickej-kvetinovej jazdy. Vo väčších mestách monarchie, kde fungovali cyklistické spolky, bolo začiatkom 20.storočia zvykom organizovať kvetinové sprievody na dvojkolesových „tátošoch“, ktoré slúžili na popularizáciu cyklistiky. Takéto sprievody sa konávali i v Bratislave. V spolupráci s Cyklokoalíciou a ďaľšími partnermi sme pre Vás pripravili takúto skvelú  Kvetinovú cyklojazdu na piatok 1.júna 2018. Ozdobte svoje tátoše kvetmi a pridajte sa k nám ! (stretnutie jazdcov pod paulovniou na Kamennom nám. o 17:30 hod)

Poďte s nami do záhrady – vedomostná súťaž

Počas Vašich návštev v niektorej zo zapojených lokalít v Bratislave sa môžete zúčastniť aj malej vedomostnej súťaže „Poďte s nami do záhrady“. Stačí odpovedať správne na tri otázky a získať pečiatky od našich dobrovoľníkov z minimálne troch zapojených lokalít a môžete súťažiť o hodnotné ceny. Súťažné hárky nájdete na konci programového bulletinu. Vyplnené hárky odovzdajte prosím našim dobrovoľníkom na ktorejkoľvek zapojenej lokalite. Mená víťazov súťaže zverejníme na webstránke podujatia do 25.6.2018.

Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku. (QK)

Do Víkendu otvorených parkov a záhrad sú v roku 2018 zapojené aj mnohé ďalšie parky a záhrady na Slovensku. Navštíviť môžete verejné i súkromné parky a záhrady, arboréta, historické cintoríny či iné zaujímavé zelené lokality  v Svätom Antone, Modre, Budatíne, Budimíre, v Dolnej Krupej, v Spišskej Novej Vsi, v Liptovskom Hrádku a mnohých ďalších. Lektorované prehliadky a skvelý sprievodný program je pre Vás pripravený vo viac ako 80 parkoch a záhradách na celom Slovensku.  Kompletný zoznam spolu s pripraveným programom nájdete na stránke podujatia www.vopz.sk v časti Parky a záhrady.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk