Devínska Nová Ves hľadá vedúceho oddelenia správy, evidencie a údržby majetku mestskej časti, pozrite sa, aký plat mu ponúka

Miestny urad devinska nova ves ponuka.prace mapy.jpg
Ilustračná foto: www.google.com

Mestská časť vyvesila oznam o voľnom pracovnom mieste na Miestnom úrade v Devínskej Novej Vsi. Hľadajú vedúceho oddelenia správy, evidencie a údržby majetku MČ na plný uväzok.

Náplňou práce by mala zahŕňať množstvo činností, od vedenia až po kontrolu. Mal by vykonávať aj dozor nad evidovaním majetku mestskej časti, a to jednak na majetok vo vlastníctve mestskej časti, ako aj majetok zverený do správy mestskej časti magistrátom vrátane pozemkov, budov a hnuteľného majetku.

Vedúci oddelenia pripravuje aj podklady pre návrh rozpočtu v položkách svojho oddelenia a zabezpečuje sledovanie jeho čerpania na jednotlivých referátoch, predkladá návrhy na rozpočtové opatrenia v nadväznosti na dopad deregulácie cien energií v zariadeniach vo vlastníctve a správe MČ. Má samozrejme na starosti ešte množstvo ďalších vecí. Podrobné povinnosti a právomoci vedúceho oddelenia správy, evidencie a údržby majetku nájdete aj na stránke MČ.

Požiadavky na záujemcov

Uchádzač o toto miesto musí mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo alebo ekonomika. Mal by mať manažérske schopnosti, koncepčné a strategické myslenie, zvládanie záťažových situácií, znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov z oblasti samosprávy, občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť práce s výpočtovou technikou, vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla.

Uprednostnení budú uchádzači s minimalne 3 rokmi praxe v samospráve. Požadované doklady, ktoré sú potrebné v prípade záujmu:

  • prihláška do výberového konania;
  • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom;
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.;
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v obálke s označením výberové konanie – Vedúci oddelenia správy, evidencie a údržby majetku MČ.

Doklady by ste mali zaslať najneskôr do 8. februára na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.

Ponúkaný plat na danú pozíciu je 1 350 eur (brutto) a termín nástupu je marec tohto roku.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk