Devínska Nová Ves ponúka vyhradené miesta na parkovanie, celkovo sa rozdelí cez tridsať miest

autá, parkovanie
ilustračné: pixabay.com

Devínska Nová Ves informovala svojich občanov o možnosti pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta, v ponuke je niekoľko ulíc.

Ako sa píše na webe tejto mestskej časti, verejná ponuka zahŕňa ulicu Ivana Bukovčana 4 až 6, kde sú k dispozícii 4 parkovacie miesta, ďalej Ivana Bukovčana 16 až 18, kde sú v ponuke zhodne 4 parkovacie miesta. Parkovanie je možné aj pred Eisnerovou ulicou, konkrétne pred VÚB, kde mestská časť ponúka 6 vyhradených parkovacích miest a na Eisnerovej ulici – LC, kde sú k dispozícii 3 miesta. Ďalej je dostupné parkovanie na ulici Jána Smreka 10 až 12, tu je v ponuke až 15 vyhradených parkovacích miest. Posledným miestom je ulica Štefana Králika pri VÚZ, kde je v ponuke jedno miesto.

Podľa zverejnených informácií obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta je od 1. mája 2019 do 30. apríla 2020. Mesto pridalo aj podmienky verejnej ponuky na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, k nim patria tieto:

* výška ceny za užívanie prideleného vyhradeného parkovacieho miesta nemôže byť nižšia ako 330 eur/rok;
* nárok na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta vzniká uchádzačom s najvyššími ponukami  cien podľa počtu vyhradených parkovacích miest v parkovacej zóne;
* v prípade rovnosti ponúk v tej istej parkovacej zóne budú záujemcovia oslovení za účelom predloženia novej cenovej ponuky;
* doručenie žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v zalepenej obálke s označením „Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať“ na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava do termínu, ktorý je uvedený na zverejnenej verejnej ponuke na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa, požadovanú parkovaciu zónu, vlastníka osobného motorového vozidla, typ, farbu, evidenčné číslo osobného motorového vozidla a ponúkanú cenu za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta na obdobie jedného roka;
* mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže záujemcov, voči ktorým eviduje pohľadávky po splatnosti;
* povinnosti užívateľa: udržiavanie čistoty a poriadku na parkovacom mieste počas celej doby užívania prideleného vyhradeného parkovacieho miesta vrátane zimnej údržby a uvoľnenie parkovacieho miesta na základe výzvy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za účelom zabezpečenia označenia parkovacieho miesta alebo blokového čistenia ulíc;
* povinnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves: zabezpečiť zvislé a vodorovné označenie vyhradeného parkovacieho miesta v súlade s platnou legislatívou.

Uzávierka žiadostí je v pondelok 8. apríla 2019 o 17.00 h.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk