Električkou by sme sa do Petržalky mohli dostať už začiatkom prázdnin

Obnovený Starý most
SITA

Bratislavská župa začala po mesiacoch odkladania termínov na otvorenie Starého mosta kolaudáciu električkovej dráhy na Starom moste a v mestskej časti (MČ) Petržalka.

Ak na stavbe nezistia závažné skutočnosti, ktoré by bránili premávke, môže Bratislavský samosprávny kraj vydať rozhodnutie o skúšobnej prevádzke. Prví cestujúci by tak mohli prejsť v električke cez Starý most po obratisko v Petržalke začiatkom júla.

„Bratislavský samosprávny kraj sa pri každom svojom kroku musí držať pravidiel a dodržiavať stanovené lehoty, ktoré určuje zákon. Starý most je stavba, ktorá má slúžiť verejnosti, preto je tam aj zaangažovanosť viacerých strán. Predmetnú stavbu povoľovali štyri stavebné úrady a tri špeciálne stavebné úrady,“ uviedol bratislavský župan Pavol Frešo. „Keďže ide o objekt celospoločenského významu, je obozretnosť pri každom kroku na mieste,“ dodal župan.

Bratislavský samosprávny kraj je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy (električkové a trolejbusové dráhy) a dodržiava zákonné lehoty viacerých zákonov. Či už stavebného, zákona o správnom konaní alebo zákona o dráhach. Keďže ide o verejnú stavbu, lehoty slúžia na to, aby dotknuté osoby mohli reagovať a slúžia na ochranu verejného záujmu.

Stary most.jpg
BSK

Na miestnom zisťovaní bude stavba prechádzať kontrolou, ktorá zisťuje, či je zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie, či boli v priebehu realizácie stavby zmeny a či stavba spĺňa zákonom stanovené technické parametre.

Ak sa ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním uskutoční 26. mája 2016 a Bratislavský samosprávny kraj bude mať k tomuto dňu všetky kladné stanoviská dotknutých orgánov a všetky doklady, ktoré musí zabezpečiť navrhovateľ – hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené splnomocneným Metro Bratislava, a. s. –, v takom prípade je možné vydať povolenie na dočasné užívanie a skúšobnú prevádzku v pondelok 30. mája 2016.

Rozhodnutie bude doručované verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a bude opätovne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli BSK, taktiež na úradných tabuliach Hlavného mesta SR, MČ Bratislava – Staré Mesto, MČ Bratislava – Petržalka po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia verejnej vyhlášky.

Ďalších 15 dní majú dotknuté strany možnosť na podanie odvolania. Až potom je možné na rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdiť právoplatnosť a je možné začať skúšobnú prevádzku už začiatkom júla.

Pokiaľ nebudú na Starom moste a v MČ Petržalka zistené závažné skutočnosti, pri ktorých by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich a premávky, Bratislavský samosprávny kraj vydá kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku, ktorá môže trvať maximálne jeden kalendárny rok. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie na trvalú prevádzku.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk