Foto: Na mieste bývalého OD Ružinov má vyrásť polyfunkčný obytný súbor za 60 miliónov eur

Nove centrum ruzinovapolyfunkcny bytovy dom 2.jpg

Predpokladaný termín začiatku výstavby je jún 2022, ukončenie výstavby je naplánované na jún 2025.

Na mieste bývalého Obchodného domu (OD) Ružinov v Bratislave má vyrásť polyfunkčný obytný súbor za 60 miliónov eur s názvom Nové centrum Ružinova – Polyfunkčný bytový dom.

Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Účelom navrhovanej zmeny je realizácia polyfunkčného obytného súboru so zeleným vnútroblokom na mieste, kde sa v súčasnosti nachádza chátrajúca ruina železobetónového skeletu bývalého OD Ružinov,“ uvádza sa v zámere. Navrhovateľom je spoločnosť MCP Development. Predpokladaný termín začiatku výstavby je jún 2022, ukončenie výstavby je naplánované na jún 2025.

Nové riešenie

Súčasný investor predkladá nové urbanisticko-architektonické a funkčné riešenie právoplatne umiestnenej a povolenej stavby.

Z hľadiska povoľovacieho procesu pôjde o zmenu stavby pred dokončením (zmenu pôvodného stavebného povolenia), ktorej bude predchádzať zmena platného územného rozhodnutia.

Nove centrum ruzinovapolyfunkcny bytovy dom 3.jpg
Foto: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia

Novonavrhovaná stavba bude obsahovať 67 952 metrov štvorcových úžitkovej plochy a parkovanie bude zabezpečené 636 parkovacími miestami.

V súvislosti so zmenou počtu parkovacích miest, stavebno-technického a funkčného riešenia objektov oproti pôvodne posudzovanému zámeru dochádza k zmene navrhovanej činnosti,“ konštatuje investor.

Revitalizácia v dvoch etapách

Súčasťou projektu bude aj revitalizácia priestoru za Domom kultúry Ružinov – Papánkovo námestie, na ktoré bude nadväzovať rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorú plánuje mestská časť Bratislava – Ružinov.

Revitalizácia bude realizovaná v dvoch etapách, v súvislosti s rekonštrukciou domu kultúry. V prvej etape bude realizovaná iba časť priamo priliehajúca k novo-navrhovanému objektu.

Polyfunkčný bytový dom bude horizontálne členený na štyri úrovne. Na prízemí bude uličný rad drobných prevádzok obchodov a služieb.

Strednú časť bude tvoriť podnož s ôsmimi štvorpodlažnými blokmi, kde budú prevažne umiestnené ateliéry a kancelárie.

Návrh projektu

Podnož bude v úrovni šiesteho nadzemného podlažia spojená priebežnou betónovou doskou plniacou funkciu visutej záhrady, na ktorej bude s miernym vychýlením osadená horná, tretia časť, ktorú bude tvoriť sedem štvorpodlažných bytoviek obsahujúcich väčšie byty s výhľadmi do okolitej panorámy,“ uvádza investor.

Nove centrum ruzinovapolyfunkcny bytovy dom 2.jpg
Foto: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia

Posledná štvrtá úroveň bude tvorená podlažím s ustúpenými penthousami. Vnútroblok polyfunkčného bytového domu bude navrhnutý ako verejne prístupná záhrada. Úroveň záhrady bude vyvýšená nad niveletu okolitých ulíc.

Rozostavaná stavba

Zámer z roku 2004 pozostával zo zmeny bývalého OD Ružinov na SCR Shopping Centre Ružinov. Pôvodný majiteľ OD mal zámer výrazne zväčšiť OD, pričom výmera úžitkových plôch mala dosiahnuť 90 426 metrov štvorcových a parkovanie malo byť zabezpečené 930 parkovacími miestami.

Napriek začatiu búracích a stavebných prác sa pôvodne navrhovaná činnosť nedokončila a je rozostavaná s platnými stavebnými povoleniami.

Pôvodný majiteľ OD Ružinov začal realizovať právoplatne povolenú rekonštrukciu a dostavbu objektu, ktorú však na začiatku finančnej a hospodárskej krízy prerušil. Pôvodná povolená stavba je rozostavaná do štádia obnaženého skeletu OD a tento nevyhovujúci stav pretrváva už 15 rokov.

Nove centrum ruzinovapolyfunkcny bytovy dom.jpg
Foto: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk