Finalistka Dominika Grecová z Humenného poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Radka Grendová z Revúcej poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Katarína Molèanová z Valaskej poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Frederika Chovancová z Levoèe poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Zuzana Lišèinská z Košíc poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Diana Ölvecká z Banskej Bystrice poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Víazka ankety Miss Press Jasmina Tatyová poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojenej s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Víazka ankety Miss Press Jasmina Tatyová poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojenej s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Nicole Hromkovièová z Bratislavy poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Katarína Darášová zo Stupavy poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Rebeka Barboráková zo Soblahova poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Katarína Oèovanová z Hriòovej poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Víazka ankety Miss Press Jasmina Tatyová poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojenej s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Úèastníèky súaže Miss Slovensko 2018 poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojenej s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Víazka súaže Miss Slovensko Dominika Grecová z Humenného (vpravo) poèas finálového veèera súaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 28. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Z¾ava: Prvá vicemiss Radka Grendová z Revúcej, Miss Slovensko 2018 Dominika Grecová z Humenného a druhá vicemiss Jasmina Tatyová z Trnavy poèas vyhlásenia výsledkov finálového veèera súaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 28. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Víazka súaže Miss Slovensko Dominika Grecová z Humenného poèas finálového veèera súaže krásy Miss Slovensko 2018. Bratislava, 28. apríl 2018. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Finalistka Dominika Grecová z Humenného poèas tlaèovej konferencie 23. roèníka súaže Miss Slovensko 2018 spojená s vo¾bou Miss Press. Bratislava, 25. apríl 2018. Foto: SITA/Braòo Bibel
Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom