Hľadáte prácu? V Dúbravke zháňajú riaditeľa materskej školy s nástupom od februára

Hľadá sa riaditeľ školy v Dúbravke
ilustračné: gettyimages

Máte prax ako pedagóg aspoň 5 rokov, chuť posunúť sa niekde vyššie a vzťah k menším deťom? V tom prípade je táto pracovná ponuka ako šitá na mieru práve pre vás.

V stredu 5. decembra Dúbravka vyhlásila výberové konanie, v ktorom sa bude hľadať riaditeľ alebo riaditeľka Materskej školy na Bullovej ulici. Nástup je možný od 1. februára 2019. Uchádzač o prácu musí spĺňať podľa zákona pre výkon tejto funkcie určité predpoklady. Pokiaľ máte o miesto riaditeľa škôlky záujem, prečítajte si, aké podmienky musíte spĺňať:

• bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.;
• telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z;
• ovládanie štátneho jazyka;
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. znení neskorších predpisov;
• I. atestácia;
• znalosť a orientácia v predškolskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti;
• znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet);
• osobnostné a morálne predpoklady.

O prácu je potrebné sa uchádzať formou písomnej prihlášky, ktorú je potrebné priniesť s určitými dokumentmi do podateľne Miestneho úradu Dúbravky najneskôr do 17.00 hod. dňa 7. januára 2019. Obálku označte Neotvárať – Výberové konanie – MŠ Bullova + na obálke uveďte adresu odosielateľa. K prihláške nezabudnite pripojiť nasledujúce doklady:

• prihláška do výberového konania;
• vyplnený osobný dotazník;
• štruktúrovaný životopis;
• overený doklad o absolvovanom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom študijnom odbore;
• overené Osvedčenie o získaní I. atestácie;
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.;
• doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe;
• koncepciu rozvoja materskej školy;
• fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, kvalifikačnej skúšky a pod.);
• čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé;
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk