Hlavné mesto rozdelilo 300-tisíc eur na podporu umeleckých a kultúrnych projektov

Staré mesto
Foto: ilustračné, pixabay.com

Poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave rozhodli o rozdelení sumy 300-tisíc eur z grantového programu Ars Bratislavensis na podporu umeleckých a kultúrnych projektov.

Do výzvy o grant prihlásili 267 projektov, z ktorých grantová komisia navrhla podporiť 122 projektov. V roku 2018 bola priemerná suma dotácie udelená pre jeden projekt tisíc eur. V návrhu na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci grantového programu pre rok 2019 sa táto suma zvýšila na 2 500 eur, pričom 25 projektov dostane po prvýkrát dotáciu vyššiu ako 3 320 eur.

O žiadostiach, ktoré sú do výšky 3 320 eur rozhoduje primátor. Žiadosti, ktoré presahujú túto sumu musí posúdiť mestské zastupiteľstvo. Mestskí poslanci schválili grantové príspevky pre 25 žiadateľov, ktoré sú vyššie ako 3 320 eur. Medzi projektmi, ktoré dostali podporu sú všetky umelecké žánre – od divadla, cez hudbu, vizuálne umenie, literatúru, medziodborové umelecké aktivity, ale aj ochrana kultúrneho dedičstva, pamäťové aktivity a aktivity rozvíjajúce občiansku identitu a vzdelávanie detí a mládeže. Z podujatí dominujú mestské festivaly, hudobné koncerty, divadelné predstavenia či výstavy.

Cieľom je podporiť projekty propagujúce Bratislavu

Štatút grantového programu prijatý koncom roka 2017 umožňuje získať jednému žiadateľovi v kalendárnom roku 10-tisíc eur, pričom podporené môžu byť až tri projekty jedného žiadateľa.

Ars Bratislavensis slúži na podporu umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít celomestského, nadmestského a medzinárodného významu, ktoré sa realizujú v Bratislave, propagujú Bratislavu v zahraničí alebo sa realizujú v iných mestách na Slovensku. Účelom je podporiť projekty zamerané na propagáciu Bratislavy, ako aj podporiť podujatia, konferencie, workshopy a semináre s umeleckou tematikou, vydávanie publikácií, kníh a tlačovín o Bratislave, alebo podujatia propagujúce osobnosti Bratislavy, aktivity a projekty multižánrového charakteru a ochranu hmotného kultúrneho dedičstva.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk