Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na Územný generel zelene za 220-tisíc eur

kvety-zahon-park-parcik-jtre-zelen-gettyimages.jpg
Foto: ilustračné, GettyImages

Generel bude slúžiť ako podklad pre využitie princípov plánovania zelenej infraštruktúry.

Bratislava vyhlásila verejné obstarávanie na Územný generel zelene (ÚGZ) hlavného mesta Bratislavy za 220-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Cieľom ÚGZ je analýza súčasného stavu a vytvorenie priestorového usporiadania a evidencie jestvujúcich plôch zelene, spracovanie návrhu dlhodobej a strednodobej vízie koncepcie zelene a vyhodnotenie dopadov na kvalitu životného prostredia, mikroklimatické podmienky, zlepšenie biodiverzity, redukciu tepelných ostrovov, ekonomické prínosy, udržateľnosť a kvalitu života,“ uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 221-tisíc eur bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je 27. október.

Územný generel zelene bude slúžiť ako podklad pre využitie princípov plánovania zelenej infraštruktúry. Bude obsahovať textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, grafickú časť a fotodokumentáciu. „Spracovaný bude v členení mesto, okresy, mestské časti, lokality,“ uvádza sa v oznámení ÚVO.

Dodanie diela bude prebiehať v troch etapách – spracovanie analytickej časti, spracovanie návrhovej časti a dopracovanie textovej časti vrátane doplňujúcich tabuliek, grafov a grafickej časti na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok a jeho odovzdanie objednávateľovi, ako aj spolupráca pri predkladaní materiálov na rokovanie orgánov samosprávy mesta.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk