Hrozí Ružinovu finančný kolaps? Stavebníci chcú náhradu škody

Miestny úrad, Ružinov
ilustračné: maps.google.sk

Na súde je už žaloba jedného stavebníka o náhradu škody vo výške štyri milióny eur, no podľa bratislavského mestského poslanca Jána Buocika by mohlo byť takýchto podaní viac a dokopy by sa mohli vyšplhať až na sedem miliónov eur.

Nedodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní podaní na stavebnom úrade v Ružinove môže vyjsť miestny úrad poriadne draho. Mestská časť má totiž na krku žalobu, v ktorej si stavebník uplatňuje z dôvodu nekonania stavebného úradu náhradu škody približne štyri milióny eur. Upozornil na to dnes bratislavský mestský poslanec Ján Buocik s odvolaním sa na vyjadrenia ružinovského kontrolóra. Podľa Buocika však nejde o jediný prípad, sám vie o troch takýchto súdnych podaniach, ktoré by sa mohli dokopy vyšplhať až na sedem miliónov eur.

Problémy s vybavovaním podaní na ružinovskom stavebnom úrade spôsobuje nedostatočný počet pracovníkov i zložitý podpisový poriadok. Na stavebnom úrade sa tak nedarí dodržiavať zákonne lehoty pri vybavovaní potrebných povolení. Podľa zákona má totiž správny orgán rozhodnúť do 30 dní, pri závažných prípadoch do 60 dní.

„Kontrolór upozorňuje, že stav, v akom sa nachádza stavebný úrad v Ružinove a spôsob, akým vybavuje veci, je naďalej neudržateľný. Konštatuje, že za súčasného personálneho vybavenia a predpisového poriadku nemôže úrad takto fungovať. Podľa správy kontrolóra je potrebné okamžite prijať radikálne rozhodnutia, ktorými sa zvýši počet pracovníkov, zmení podpisový poriadok a zavedie sa evidencia spisov, aby sa nestalo, že tam ležia spisy, ktoré sú nevybavené pol alebo trištvrte roka,“ hovorí Buocik, ktorý sa pritom odvoláva na informáciu miestneho kontrolóra Günthera Furina predloženú miestnym poslancom na októbrovom zasadnutí.

Zdĺhavé vybavovanie na ružinovskom stavebnom úrade tak môže vyjsť mestskú časť poriadne draho. Buocik hovorí o troch stavebníkoch, ktorí si pre nečinnosť úradu nárokujú náhradu škody, dokopy môže ísť až o sedem miliónov eur. Presný počet žalôb by mal byť známy na novembrovom zasadnutí ružinovského zastupiteľstva.

„Na poslednom miestnom zastupiteľstve sme schválili uznesenie o tom, aby na najbližšie zastupiteľstvo mestská časť pripravila materiál o tom, aké súdne spory sú vedené voči stavebnému úradu i aké súdne spory sú evidované na ministerstve dopravy, ktorý je vlastne ako zriaďovateľ preneseného výkonu štátnej správy miestneho stavebného úradu,“ vysvetlil ružinovský poslanec Martin Patoprstý.

Mestský poslanec Ján Buocik, ktorý v minulom volebnom období pôsobil na ružinovskom úrade ako vicestarosta, tvrdí, že v prípade uznania nároku na finančné odškodnenie pre stavebníkov by sa Ružinov mohol dostať do situácie, keď nebude schopný plniť si svoje základné povinnosti. Za posledné obdobie totiž musel Ružinov finančne pomôcť svojmu športovému klubu, vysporiadať sa s vyše miliónovým záväzkom Ružinovského podniku verejnoprospešných služieb a približne 1,3 milióna eur od mestskej časti vymáha aj Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Buocik zatiaľ nevie povedať, či v spore o uznanie náhrady škody už bolo rozhodnuté. No tvrdí, že o pochybení stavebného úradu Ružinov už rozhodol jeho nadriadený orgán – Okresný úrad Bratislava, v minulosti Krajský stavebný úrad.

„Dnes je to v polohe, že bolo zistené pochybenie stavebného úradu a čaká sa, aká bude výška škody, ktorú súd prizná stavebníkovi. Zaviazané bude v tomto ministerstvo dopravy, ktoré si však regresom toto uplatní voči mestskej časti Ružinov. V konečnom dôsledku akékoľvek pochybenie stavebného úradu a starostu Pekára, ako jeho šéfa, zaplatia Ružinovčania zo svojich daní,“ uzavrel Buocik.

Mestská časť Ružinov vysvetľuje, že na stavebnom úrade pripadá na jedného pracovníka v priemere 140 spisov.

„Stavebný úrad nedodržiava vždy všetky termíny, pretože vzhľadom na veľkosť Ružinova, počet podaní, počet pracovníkov, náročnosť spisov, potrebný čas na ich preskúmanie nie je reálne dodržať lehoty všetkých spisov stanovené zákonom,“ reaguje hovorkyňa Ružinova Miroslava Plesníková.

Ako ďalej vysvetľuje, stavebný úrad je síce preneseným výkonom štátnej správy, no samospráva reálne financuje chod úradu aj zo svojich zdrojov. Na základe uznesenia ružinovských poslancov mestská časť spracováva zoznam súdnych sporov.

„Vo väčšine prípadov nebýva žalovaným mestská časť, ale ministerstvo dopravy, ktoré si v prípade prehry žiada regresnú náhradu od samosprávy,“ priblížila Plesníková. Ako ďalej dodala, mestská časť musela minulý rok zaplatiť ministerstvu dopravy regresnú náhradu v plnej výške uhradenej škody v sume 61 442 eur. Takúto sumu totiž na základe rozhodnutia krajského súdu z roku 2004 muselo zaplatiť ministerstvo dopravy za nesprávny postup ružinovského stavebného úradu. Ten totiž pozastavil stavebné konanie aj napriek udelenému súhlasu starostu Ružinova.

Navrhovateľ si ujdený zisk nárokoval na základe nesprávneho postupu ružinovského stavebného úradu, počas ktorého nemohol užívať stavbu, vysvetlila Plesníková.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk