Hygienici kontrolujú stánky na vianočných trhoch, podľa nich sa hygienická úroveň zlepšuje

Trhy vianocna ulicka.jpg
Foto: archívne, BratislavaDen.sk

Hygienici majú v týchto dňoch plné ruky práce. Ako uviedol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na svojej webovej stránke, pracovníci regionálnych úradov už niekoľko dní uskutočňujú celoslovenské mimoriadne kontroly vianočných trhov. Pri kontrolách sa preveruje pôvod ponúkaných surovín, z ktorých sa na trhoch pripravujú pokrmy, a taktiež ich dátum spotreby, respektíve minimálna trvanlivosť. Pozornosť kontrolóri venujú aj hygienickej úrovni skladovania surovín, manipulovania s nimi a rovnako hygienickú úroveň podávania pripravených pokrmov. Ako doplnil úrad, dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch dokážu narýchlo vyhodnotiť aj samotní zákazníci. 

Ako uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR, vystavované nebalené pokrmy a potraviny musia byť v stánkoch prikryté aspoň ochrannou fóliou, pri príprave a manipulácii s nimi nesmú osobám, ktoré podávajú hotové pokrmy zákazníkom, chýbať jednorázové rukavice a taktiež pokrývka hlavy. „Zákazník by mal pred kúpou pokrmu venovať pozornosť aj čistote pracovných dosiek, či kuchynských pomôcok v stánkoch, chladené potraviny nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich zariadení,“ zdôraznil úrad.

Práve toto patrí k určitým záchytným bodom, vďaka ktorým je možné sa priamo cez výdajné okienko narýchlo presvedčiť alebo overiť si, či pracovníci zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov dodržiavajú základný hygienický štandard. Ako upozornil ÚVZ SR, ten je dôležitý pre zdravotnú bezpečnosť ponúkaného sortimentu.

„Zisťovaných nedostatkov na vianočných trhoch je ale z roka na rok menej. Ak aj nejaké odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) odhalia, zväčša nemajú vážny charakter, v prípade niektorých pochybení dôjde k náprave ešte počas kontroly,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ako doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Na základe porovnania našich medziročných výsledkov kontrol vianočných trhov môžeme konštatovať, že tieto hygienické kontroly majú svoje opodstatnenie. Počas kontrol vianočných trhov podávané pokrmy nielen skontrolujeme, ale každoročne usmerníme a upozorníme prevádzkovateľov na dodržiavanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, čím chránime zdravie občanov pred možnými alimentárnymi ochoreniami.“

Podľa informácií od Úradu verejného zdravotníctva SR sú vianočné trhy pod kontrolou aj tento rok. Odborní pracovníci tridsiatich šiestich regionálnych úradov verejného zdravotníctva kontrolujú v rámci Slovenska zariadenia stánkového a ambulantného predaja. „Počas mimoriadnych kontrol preverujú pôvod surovín, z ktorých sa pokrmy pripravujú, hygienickú úroveň ich skladovania, prípravy a podávania pokrmov a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú tiež dátumu spotreby, respektíve dátumu minimálnej trvanlivosti surovín a potravín, teplotám v chladiacich a mraziacich zariadeniach, vhodnosti pracovného odevu zamestnancov stánkov, náhodne odoberajú aj vzorky pripravovaných pokrmov na mikrobiologickú laboratórnu kontrolu,“ napísal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

„Kontroly treba vnímať ako opatrenia za účelom prevencie zdravia obyvateľov, ktorá je pre orgány verejného zdravotníctva prvoradá. Aj tento rok by sme radi požiadali prevádzkovateľov stánkového a ambulantného predaja o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol,“ uviedol Ján Mikas. Ako doplnil úrad, výsledky mimoriadnych kontrol budú známe pred vianočnými prázdninami, opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení.

„Počas vlaňajších mimoriadnych kontrol hygienici skontrolovali 457 zariadení stánkového a ambulantného predaja a uskutočnili celkovo 646 kontrol. Nedostatky zistili v 28 zariadeniach, čo predstavuje 6 %, predminulý rok to bolo 42 zariadení, čo predstavovalo 8 %. Za zistené pochybenia uložili na mieste spolu 21 blokových pokút v celkovej sume 1 397 eur. Zároveň boli začaté 3 správne konania vo veci uloženia pokuty. Jeden stánok s rýchlym občerstvením bol zatvorený z dôvodu nedodržania podmienok skladovania potravín a zistenia potravín neznámeho pôvodu. V troch stánkoch s rýchlym občerstvením hygienici uzatvorili prevádzku na potrebné obdobie z dôvodu nezabezpečenia zariadenia tečúcou pitnou vodou,“ informoval úrad.

K nedostatkom patrili aj nefunkčné chladničky a pracovníci stánkov bez ochranných rukavíc, ktoré by mali mať pri manipulácii s jedlom. „Na mikrobiologické vyšetrenie odobrali hygienici 99 vzoriek hotových pokrmov, nevyhovelo 9 z nich, čo predstavuje 9%. Nadlimitný počet koliformných baktérií potvrdili v 8 vzorkách hotových pokrmov (lokše, pečené klobása, dusená cibuľa, bravčová cigánska), v jednej vzorke langoša bol prekročený povolený počet kvasiniek,“ informoval úrad.

Ako ďalej doplnil úrad, počas minulého roka boli najčastejšie zistenými nedostatkami – skladovanie potravín a surovín. Išlo už o spomínané nefunkčné chladiace zariadenia alebo o nedostatočnú chladiacu teplotu v nich. „V niektorých prípadoch nedodržali predávajúci zásady manipulácie s polotovarmi, potravinami a hotovými pokrmami – nezabezpečili ochranu pripravovaných pokrmov  pred kontamináciou, prípadne nepoužívali ochranné rukavice.V menšej miere sa vyskytli nedostatky v prevádzkovej hygiene, v označovaní hotových pokrmov, napríklad neoznačenie alergénov v nich, alebo podávanie pokrmov po dátume spotreby,“ uzavrel Úrad verejného zdravotníctva SR svoju informatívnu správu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk