Karlova Ves odmieta výstavbu projektu Duby v zóne Krčace

Duby karlova ves dubravka bratislava.jpg
Zdroj: www.yimba.sk

Územie medzi Karlovou Vsou a Dúbravkou by mala riešiť urbanistická štúdia počítajúca s polyfunkčnými domami s 300 bytmi.

Podľa platného Územného plánu Bratislavy je lokalita medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou rozvojovým územím. Toto územie je určené pre zmiešanú funkciu bývania, občiansku vybavenosť pozdĺž Karloveskej ulice a pre nízkopodlažnú zástavbu obytného územia, ale aj pre záhrady, záhradkárske a chatové osady v dotyku s lesmi Devínskej Kobyly.

V pripravovanom projekte, ktorý nesie názov Duby, sa ráta s výstavbou dvojice polyfunkčných domov na spoločnom základe so 6 podzemnými podlažiami. V jednom z nich chce developer postaviť 17 a v druhom 19 nadzemných podlaží. Karlova Ves vo svojom stanovisku k zámeru pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (proces EIA) vyjadrila názor, že navrhnutý projekt objemovo aj kompozične nie je pre dané územie vhodný a nesúhlasila s jeho realizáciou. Mestská časť tiež skonštatovala, že navrhovaná činnosť nie je v súlade s platným Územným plánom Bratislavy.

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (proces EIA) momentálne ešte nie je ukončený. Pre projekt Duby ešte nie je vydané územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie. Karlova Ves požadovala, aby urbanistická štúdia zóny Krčace bola spracovaná v dvoch alternatívach, napriek tomu bol návrh zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie odmietnutý a miestne zastupiteľstvo nesúhlasilo so spracovaním predmetnej štúdie.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk