Karlova Ves sa snaží riešiť povodňové situácie aj modernými spôsobmi, napríklad plánuje budovať cesty a chodníky z priepustných materiálov

Priepustne materialy karlova ves.jpg

Karlova Ves bude zmenšovať plochu nepriepustných povrchov a budovať priepustné povrchy všade tam, kde je to možné.

Mestská časť našla riešenie povodňových situácií a dokáže minimalizovať negatívne následky náhlych prívalových lejakov. Po betóne, asfalte a vysušenej pôde prívalové lejaky často rýchlo stekajú do nižších častí Karlovej Vsi, a tak by tento problém mohol byť riešiteľný. Samospráva chce postupne a systematicky zmenšovať plochu nepriepustných povrchov a budovať priepustné povrchy všade tam, kde je to možné.

Pri budovaní nových spevnených povrchov plánujú postupovať popri rekonštrukčných prácach či bežných opravách. „Mestská časť chystá prvý väčší projekt výmeny asfaltových chodníkov za priepustný ekologický povrch v areáli MŠ Borská. Pôjde o finančne náročnú aktivitu, preto sme vo fáze prípravy žiadosti o dotáciu,” informuje Lenka Nemcová, vedúca referátu riadenia projektov. „Nepriepustné povrchy ako betón či asfalt predstavujú bariéru, ktorá znižuje vsakovanie vody do pôdy, čím sa zvyšuje povrchový odtok. Eliminovanie nepriepustných povrchov a ich nahradenie priepustnými zmierni objem rýchlo odtečenej vody a prispeje k redukcii prípadnej povodňovej vlny,“ vysvetľuje Zuzana Hudeková.

Takýmto spôsobom sa predíde aj zbytočnému zvyšovaniu prevádzkových nákladov vrátane energetickej spotreby čistiarne odpadových vôd (ČOV). Tú zaťažuje dažďová voda stekajúca zo striech a nepriepustných povrchov, pretože sa v nich dažďová voda musí čistiť spolu s odpadovou napriek tomu, že jej kvalita si vo väčšine prípadov čistenie vôbec nevyžaduje.

Ďalším pozitívom navrhovaných priepustných plôch je aj ich vyššia životnosť

Niektoré z navrhovaných riešení (priepustný asfalt, priepustný betón či živicou viazané systémy) sú o niečo drahšie ako bežne používaný asfalt či betón. Vodopriepustná dlažba je síce cenovo porovnateľná, no jej výber na trhu nie je veľmi veľký. Menej často sa používa mlatový povrch (zmes ílu a piesku), čo spôsobuje najmä slabá informovanosť o výhodách tohto povrchu, ako aj náročnosť na kvalitu realizácie.

K pozitívam priepustných plôch patrí aj ich dlhá životnosť a skutočnosť, že striedanie mrazu a odmäku na ne nemá také nepriaznivé vplyvy. V miernom klimatickom pásme majú priepustné plochy zároveň menšiu tendenciu vytvárať zľadovatené povrchy vozoviek a vyžadujú menej pluhovania snehu. Chodníky pre chodcov z priepustných asfaltových či betónových povrchov sa vyznačujú aj lepšou priľnavosťou počas dažďa či v snehových podmienkach.

„Rovnako dôležitá ako priepustnosť je aj zmena farby povrchov komunikácií a spevnených povrchov na verejne prístupných priestranstvách na svetlé. To má veľký význam najmä pri čoraz častejších letných horúčavách. Tmavé spevnené plochy odrážajú len 10 až 20 percent slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé povrchy viac ako polovicu. Tmavé farby povrchov spevnených plôch vedú v letnom období k ich zvýšenému zahrievaniu a v noci, naopak, k sálaniu absorbovaného tepla,“ uzatvára informáciu o nových zásadách pri budovaní spevnených povrchov v Karlovej Vsi Zuzana Hudeková.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk