Letné terasy postavia v Starom Meste podľa nových pravidiel

letné terasy
Foto: ilustračné, SITA

Rozmiestňovanie letných terás v Starom Meste má nové pravidlá, ktoré by sa v skratke dali opísať ako princíp 50 na 50. Znamená to, že terasy môžu zaberať maximálne 50 percent verejného priestoru. Druhá polovica komunikácie musí slúžiť chodcom, doprave, zásobovaniu, kultúrnym aktivitám a v prípade nehôd aj záchranárskym zložkám.

Oficiálne rozhodnutie starostu Radoslava Števčíka je výsledkom dohody vedenia mestskej časti s prevádzkovateľmi gastropodnikov, pričom boli rešpektované zásady Krajského pamiatkového úradu a stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu. Rozhodnutie je platné.

Okrem iného sa v rozhodnutí uvádza, že letné terasy ako dočasné zariadenia svojím architektonickým stvárnením a objemovými parametrami a použitými materiálmi nesmú narúšať integritu architektonického historického prostredia, budov a možnosti ich vnímania. Nesmú znehodnocovať pamiatkové územie a negatívne ovplyvňovať architektonický výraz fasád.

Exteriérové sedenia môžu byť umiestnené len na stanovených plochách. Sedenia umiestnené na obidvoch stranách ulice môžu spolu zaberať maximálne polovicu z celkovej šírky uličného profilu, teda hĺbka jednostranného exteriérového sedenia môže byť maximálne štvrtina šírky priemerného uličného profilu, v ktorom sa dané sedenie nachádza.

Exteriérové sedenie môže mať maximálnu dĺžku určenú dĺžkou uličnej fasády objektu, v ktorom je prevádzka umiestnená. V prípade, že v uličnej fasáde objektu je na prízemí umiestnených viac prevádzok, každá z nich má možnosť umiestniť exteriérové sedenie v dĺžke zodpovedajúcej dĺžke prevádzky orientovanej do uličnej fasády.

Z dôvodu podpory mestotvornosti, ľahkej manipulovateľnosti a čistenia ulíc nie sú povolené sedenia typu dubových lavíc – skôr typických pre záhradné pivárne –, ale sú preferované sedenia typu ľahkých kaviarenských stoličiek a stolíkov. Pódiá pod letnými terasami nie sú povolené, s výnimkou tých, ktoré sú situované na uliciach s veľmi strmým sklonom. Tieto musia mať povolenie Krajského pamiatkového úradu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk