Magistrát pripomína dôležitú povinnosť, nezabudnite si podať daňové priznanie z nehnuteľnosti

Bývanie prenajom ceny byty predaj
Foto: ilustračné, GettyImages

Podávanie daňového priznania a platenie dane môže byť komplexným úkonom, ale nebojte sa, sme tu pre vás s najnovšími tipmi na bezproblémový proces. 

Nezmeškajte čas, kedy je potrebné podať priznania k dani z nehnuteľností. Potrebné je tak urobiť do 31. januára, a to v prípade ak ste nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, či máte z iného dôvodu povinnosť podať priznanie, v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak ste dedič alebo vydražiteľ.

Daň z nehnuteľnosti môžete zaplatiť rýchlo a pohodlne prostredníctvom Bratislavského konta, kde podáte aj priznanie. Stále však máte možnosť vyplniť tlačivo ručne.

Sadzby dane z nehnuteľností sú rozdelené do rôznych pásiem podľa katastrálnych území v Bratislave. Pozrite si, do ktorej kategórie patrí vaša nehnuteľnosť. Cenníky a podrobnosti k nim nájdete na webe mesta tu.

 • Pásmo A: katastrálne územia Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Devínska Nová Ves.
 • Pásmo B: katastrálne územia Čunovo, Devín, Dúbravka, Jarovce, Karlova Ves, Lamač, Rača, Rusovce, Záhorská Bystrica.
 • Pásmo C: katastrálne územia Nové Mesto, Vinohrady, Ružinov, Trnávka, Petržalka.
 • Pásmo D: katastrálne územia Staré Mesto, Nivy.

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie dane.

Ide napríklad o tieto situácie:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou,
 • vysporiadanie BSM po rozvode,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia,
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • odstránenie stavby,
 • pozemkové úpravy,
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom,
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku,
 • zmena výmery a druhu pozemku.

Správca dane poskytuje rôzne zníženia pre určité skupiny. Ide napríklad o 50 percentné zníženie pre dane z pozemkov vlastnené osobami nad 65 rokov. Podmienkou je, že tieto pozemky musia slúžiť výhradne na ich osobnú potrebu.

Rovnako 50 percentné zníženie dane dostávajú držitelia preukazu fyzickej osoby so ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcovia, ktorí vlastnia garáže alebo nebytové priestory v bytových domoch. Majú nárok na 50% zníženie dane. Toto opatrenie sa vzťahuje na priestory, ktoré slúžia pre motorové vozidlá používané na ich dopravu.

V prípade zníženia daní pre stavby a byty získavajú 70 percentnú zľavu osoby staršie ako 65 rokov alebo držitelia preukazov fyzickej osoby so ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s ich sprievodcami, môžu využiť zvýšené zníženie dane.

Toto 70 percentné zľavnenie sa vzťahuje na stavby na bývanie a byty, ktoré slúžia na trvalé bývanie prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb. Ďalšie zľavy, možnosti a povinnosti nájdete na webe mesta tu.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk