Mesto hľadá samostatného odborného referenta v oblasti rozpočtu a kontrolingu, toto musí spĺňať

Primaciálny palác
ilustračné: SITA

Hlavné mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu/funkciu samostatný odborný referent v oblasti rozpočtu a kontrolingu bratislavského magistrátu. Takéto sú podmienky a požiadavky na záujemcov o miesto:

Miesto výkonu práce:

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rozpočet a kontroling, Primaciálne nám. 1,  814 99  Bratislava

Rámcová náplň práce:

Vykonávanie ucelenej agendy rozpočtu:

zabezpečovanie rozpočtového kontrolingu a údajov z informačného systému vo vzťahu k organizačným útvarom a oddeleniam, k mestským organizáciám,

sledovanie prípustnosti operácií z hľadiska plnenia rozpočtu,

zostavovanie rozpočtu hlavného mesta SR a jeho zmien vo vzťahu k mestským organizáciám, útvarom a oddeleniam,

zabezpečenie prenosu informácií za oblasť rozpočtu do IS NORIS, RIS.SAM,

zabezpečovanie financovania mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, vrátane metodického usmerňovania v súvislosti s rozpočtovým hospodárením

spracúvanie podkladov a údajov o rozpočtovom hospodárení mestských organizácií, útvarov a oddelení do záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy,

spracúvanie podkladov a údajov o rozpočtovom hospodárení do orgánov mesta.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie ekonomické a praktické znalosti z účtovníctva, z rozpočtovníctva,  zo spracovávania dát výhodou.

2. Odborná prax minimálne 3 roky.

3. Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy.

4. Bezúhonnosť.

5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie.

6. Počítačové znalosti – veľmi dobrá úroveň Excelu.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.

2. Životopis.

3. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat:

Dohodou.

Termín nástupu:

Dohodou.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR rozpočet – neotvárať“, najneskôr do 11. septembra 2017 na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk