Mesto plánuje odkúpiť objekt bývalého nočného klubu v Sade Janka Kráľa

Nocny klub sad janka krala budova.jpg

Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť už koncom roka 2020, prvotná cena však bola privysoká.

Magistrát Bratislavy chce získať objekt bývalého nočného klubu v Sade Janka Kráľa.

Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. Má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti na území parku, ktorá predstavuje posledný objekt, ktorý mesto v tomto vzácnom priestore nemá vo svojej správe,” uvádza magistrát.

Dodáva, že bez ohľadu na to, či sa mestu podarí objekt získať, bude striktne dbať na dodržiavanie funkčného využitia územia sadu, ktoré vyplýva z územnoplánovacej dokumentácie.

Záujem o nehnuteľnosť

Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť v areáli parku už koncom roka 2020. „Prvotná suma, akou objekt majiteľ ohodnotil, je však pre mesto momentálne privysoká. Naďalej máme o budovu záujem, preto pokračujeme v rokovaniach a súčasného majiteľa sme vyzvali na zváženie zreálnenia ceny,” vysvetlil magistrát.

Mesto si nechalo vypracovať odborné analýzy na ocenenie predmetného majetku.

Magistrát v Sade Janka Kráľa pristúpil ku komplexnej revitalizácii dlho zanedbávanej zelene a mobiliáru a má záujem využiť samotný objekt na citlivé doplnenie nevyhnutnej vybavenosti parku. Môže ísť o verejné sociálne zariadenie, cenovo dostupné občerstvenie, prípadne zázemie pre verejné kultúrne podujatia, ktoré využijú priľahlé amfiteátrové sedenie,” doplnilo mesto.

Má aj plán B

V prípade, že sa mestu nepodarí tento objekt získať pre obyvateľov, bude striktne dohliadať na dodržiavanie funkčného využitia tohto územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.

Podľa územného plánu je možné v lokalite Sadu Janka Kráľa umiestňovať vodné plochy, pobytové lúky, ihriská a hracie plochy, drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou areálu, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy či zariadenia pre obsluhu územia.

Umiestňovanie parkovacích garáží

Za neprípustné je považované napríklad umiestňovanie parkovacích garáží nad terénom či stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou lokality.

Striktne budeme posudzovať možné zmeny objektu, jeho kvalitu či prípadné zvýšenie podlahovej plochy zvýšením zastavenej plochy alebo podlažnosti. Žiadny mestský pozemok v Sade Janka Kráľa mesto neplánuje predávať,” deklaruje magistrát.

Všetky okolité pozemky

Hlavné mesto, ktoré je vlastníkom všetkých okolitých pozemkov a správcom komunikácií, plánuje zásadne obmedziť prístup vozidiel k predmetnému objektu, nakoľko v samotnom sade by sa žiadne vozidlá nachádzať nemali.

Mesto má možnosť obmedziť prístup automobilom priamo k predmetnej budove. Doteraz bol ako jediný prístup využívaný chodník pod Mostom SNP. Ako vlastník vzácneho parku požiadame mestskú časť Bratislava-Petržalka o opatrný prístup pri schvaľovaní prevádzkovej doby zariadenia a nebudeme súhlasiť s nonstop prevádzkou,” vysvetlilo mesto.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom