Mesto zverejnilo zoznam daňových dlžníkov. Neocitli ste sa na ňom?

peniaze, ekonomika
ilustračné: SITA

Bratislava zverejňuje zoznam daňových dlžníkov za miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 31. 12. 2015.

Bratislavská samospráva spravuje na základe štatútu hlavného mesta daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, ktoré je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta (komunikácie I. a II. triedy, prejazdné úseky ciest I. až III. triedy), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

V zoznamoch sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, suma daňových nedoplatkov.

Nezaplatením nedoplatku na dani alebo poplatku sa dlžník vystavuje vymáhaniu nedoplatku v zmysle daňového poriadku. Zoznam bude aktualizovaný v týždenných intervaloch TU.

Zoznam_Dan_Dlznici_2015_k_2016 06 12

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk