Mestská časť Dúbravka obsadzuje viaceré voľné pozície, pozrite sa, aké pracovné miesta ponúka

muž, vedúci, pracovník, referent
ilustračné: pixabay.com

Bratislavská mestská časť Dúbravka zverejnila prostredníctvom svojej webovej stránky informácie o výberovom konaní. Aktuálne obsadzuje dve pozície, konkrétne vedúceho oddelenia životného prostredia a taktiež vedúceho oddelenia organizačného.

Ako sa píše na webe Dúbravky, pri oboch pozíciách je nástup do zamestnania od 1. júla 2019.

Pri oboch pozíciach sú požadovanými predpokladmi tieto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupeň
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce
 • ovládanie štátneho jazyka
 • prax minimálne 1 rok vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii
 • riadiaca prax je výhodou
 • znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

K ďalším požadovaným predpokladom patria osobnostné a morálne predpoklady a taktiež znalosť práce s počítačom.

Ak sa chcete uchádzať o jednu z týchto voľných pracovných pozícií, k prihláške do výberového konania by ste mali pridať aj ďalšie doklady. K nim patria tieto:

 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis
 • overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
 • fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním
 • čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Pri pozícia vedúci oddelenia životného prostredia je potrebné k prihláške pripojiť aj koncepciu rozvoja oddelenia životného prostredia. Pri pozícii vedúci oddelenia organizačného zas uchádzači pripájajú koncepciu rozvoja oddelenia organizačného.

„Písomné prihlášky a požadované doklady doručte v uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 31.05.2019 12,00 hod.,“ píše sa na webe Dúbravky.

Podľa toho, na akú pozíciu sa hlásite, obálku označte nasledovne: „Neotvárať – Výberové konanie – Vedúci oddelenia životného prostredia“ alebo „Neotvárať – Výberové konanie – Vedúci oddelenia organizačného“.

„Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne,“ dopĺňa záverom mestská časť Dúbravka.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk