Mestská časť Staré Mesto hľadá odborného referenta na Stavebný úrad, takýto ponúka plat

muž, vedúci, pracovník, referent
ilustračné: pixabay.com

Bratislavská mestská časť Staré Mesto hľadá nového zamestnanca, konkrétne je voľná pozícia odborného referenta na Stavebnom úrade.

Ako uvádza Staré Mesto na svojej webovej stránke, ide o hlavný pracovný pomer, pričom termín nástupu do zamestnania je stanovený dohodou. Základná zložka mzdy predstavuje sumu 1.200 eur.

Ak sa chcete uchádzať o túto pracovnú pozíciu, mali by ste spĺňať tieto kvalifikačné predpoklady. Je potrebné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, a to stavebného alebo právneho smeru. K ďalším kritériám pri výbere patrí prax v odbore minimálne 2 roky, operatívnosť, samostatnosť a komunikačné schopnosti. Potrebná je taktiež znalosť programov Word a Excel a nemenej dôležitá je bezúhonnosť.

Predpokladom, že vás príjmu do zamestnania, je spôsobilosť na právne úkony a splnenie kvalifikačného predpokladu. K požadovaným odborným znalostiam patrí znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a taktiež znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Uchádzač by mal ovládať Microsoft Office a Outlook Express. K dokladom, ktoré je potrebné zaslať na miestny úrad, patrí písomná žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

„Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na stavebný úrad“ v lehote do 21. 05. 2019,“ píše sa na webe Starého Mesta. Ako dopĺňa mestská časť, kontaktnou osobou je Ing. Zuzana Štorcelová.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk