Ružinov začal s obnovou stromovej vegetácie na Polárnej ulici

Polárna ulica, stromy
ruzinov.sk

Mestská časť uskutoční obnovu stromovej vegetácie na Polárnej ulici. Súčasťou obnovy je výrub starých, poškodených a chorých stromov, vyfrézovanie pňov a výsadba nových stromov.

Stromy boli na Polárnej ulici v časti medzi komunikáciou a oplotením školy vysadené niekedy v 60. rokoch minulého storočia, v čase, keď sa zakladala zeleň na Ostredkoch. Javorovec jaseňolistý je ale krátkoveký druh, preto v súčasnosti procesy starnutia prevládajú nad rastovými a stromy prestávajú spĺňať požiadavku na prevádzkovú bezpečnosť.

Takmer všetky stromy sú naklonené, dekapitované, so suchými terminálmi a suchými kostrovými konármi. Na mnohých sa nachádzajú dutiny s práchnivým drevom na kmeňoch a na kostrových konároch. Dutina v dolnej časti kmeňa môže byť jednou z príčin vyvrátenia alebo zlomenia stromu. Dutina v mieste rozkonárenia oslabuje nosnosť koruny a môže byť príčinou lámania konárov. Tieto symptómy spolu so šikmým rastom stromov môžu spôsobiť lámanie konárov alebo celých kmeňov stromov a spôsobiť značnú škodu na majetku alebo ohroziť zdravie.

Stromy sa nachádzajú medzi komunikáciou a bránami do školských areálov do ZŠ Ostredková 14 a Športového gymnázia na Ostredkovej 10. Niektoré stromy sa opierajú o budovu telocvične Športového gymnázia, ktoré už v decembri v roku 2014 požiadalo o ich výrub.

Mestská časť plánuje na mieste vyrúbaných stromov vysadiť okrasné čerešne (sakury). Ide o druh s menším vzrastom, takže čerešne nebude tieniť okná na severnej strane bytového domu.

Na výrub druhu Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý sa v zmysle § 47 ods. 4 písm. h) nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk