Mestská polícia opakovane riešila parkovanie vozidiel na cestičkách vyhradených pre cyklistov

polícia, pes
ilustračné, zdroj foto: MsP Bratislava

Mestská polícia v Bratislave uviedla na svojej webovej stránke, že v okrese Bratislava IV. bolo rušno, dôvodom boli kontroly, pri ktorých mestskí policajti zistili aj toto.

Ako uvádza bratislavská mestská polícia, kontrola bola zameraná „na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách, dodržiavanie pravidiel trhového poriadku, dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, rešpektovanie zákona o ochrane nefajčiarov a príslušných všeobecne záväzných nariadení, ale aj kontrola statickej dopravy, všetkým týmto oblastiam sa venovali mestskí policajti z Expozitúry BA IV počas akcie zrealizovanej v mestských častiach Karlova Ves, Dúbravka a Lamač.“

Pri kontrole bolo na úseku dopravy opakovane riešené nepovolené parkovanie vozidiel, ktoré svoje automobily odstavili na cestičky vyhradené pre cyklistov. Dvaja priestupcovia boli riešení za nerešpektovanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona o ochrane nefajčiarov.

„V priebehu akcie bolo skontrolovaných 13 majiteľov psov, svoje povinnosti si riadne plnia a v kontrole obstáli bez zistenia priestupku. Rovnako tomu bolo aj v prípade predajcov, títo v uvedených mestských častiach pravidlá trhového poriadku dobre poznajú a dodržiavajú,“ uviedla bratislavská mestská polícia.

Počas vyššie uvedenej kontrolnej činnosti mestskí policajti objavili a zdokumentovali jeden vrak motorového vozidla a jednu nelegálnu skládku. Ako uvádza polícia, obe zistenia boli oznámené príslušným orgánom. „Čo sa týka kontroly statickej dopravy, v tomto smere bolo zistených celkom 12 priestupkov, pričom v 8 prípadoch boli priestupcovia riešení uložením blokovej pokuty a 4 priestupcovia formou napomenutia,“ uzavrela bratislavská mestská polícia svoje hlásenie.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk