Mestské časti Bratislavy pripravujú CO kryty a sú ochotné prijímať utečencov pred vojnou na Ukrajine

BRATISLAVA: Hrad vo farbách Ukrajiny
Bratislavský hrad vysvietený farbami Ukrajiny. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel

Mestské časti riešia napríklad aj možné kapacity svojich základných škôl pre deti z rodín, utekajúcich pred vojnou.

V meste sa konal pochod s názvom Stojíme za Ukrajinou. Pochod sa začal na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom a smeroval po Palisádach k Veľvyslanectvu Ukrajiny. Organizátormi sú občianski aktivisti z iniciatívy Mier Ukrajine.

Staré Mesto

Prípravy na najhoršie absolvuje aj Staré Mesto. Ukrajine vyjadruje podporu a je pripravené prijať rodiny, poskytnúť im ubytovanie či inú pomoc. „Po vyvesení ukrajinskej vlajky a podpore občianskych aktivít vyjadrujúcich protest voči agresivite Ruskej federácie chcem, aby sme sa posunuli ďalej – ku konkrétnej podpore ľudí postihnutých vojnou,“ píše starostka na oficiálnej stránke mestskej časti.

Staré Mesto je pripravené prijať ukrajinských utečencov v tzv. karanténnom mestečku. Taktiež je k dispozícií budova Dobrého domu – bývalý neslávne známy Maják nádeje, aj na Smrečianskej ulici.

CO kryty aj sieť varovania

Obyvateľom sú v prípade krajnej núdze k dispozícií aj kryty civilnej obrany. „Žiaľ, dnešná situácia ukazuje, že nejde o relikty z minulého storočia, ktoré stratili svoj význam,“ dopĺňa v statuse starostka.

Mestská časť má na svojom území 62 CO krytov. Ďalšie sa nachádzajú v objektoch  základných škôl a vyše 60 CO krytov je v správe iných (súkromných subjektov). Boli v zanedbanom stave, no prvých 6 sa zatiaľ podarilo zrekonštruovať.

Okrem CO krytov existuje sieť varovania – na území Starého Mesta sú funkčné sirény, celkovo 28, ktoré v prípade ohrozenia vedia varovať obyvateľstvo pred prípadným nebezpečím. Sirény sú nového typu a okrem zvukového upozornenia vedia vysielať aj hovorené slovo a teda vedia dať obyvateľom aj inštrukcie, aké nebezpečenstvo im hrozí a čo majú robiť.

Nové Mesto

Mestská časť prijíma správy z východu s veľkým znepokojením. „Ako každý akt násilia, aj tento odsudzujeme a vyjadrujeme solidaritu obyvateľom Ukrajiny!“ uviedla mestská časť na sociálnej sieti. Je pripravené reagovať na všetky potreby, požiadavky a formy pomoci našim susedom.

POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Účastníci počas sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine na Palisádach v Bratislave. Foto: SITA/Branislav Bibel

Zostávame myšlienkami pri všetkých obyvateľoch Ukrajiny, ktorí v týchto hodinách prežívajú ťažké chvíle plné strachu a stojíme aj pri 176 Novomešťanoch ukrajinskej národnosti, ktorí podľa minuloročného sčítania obyvateľov žijú v našej mestskej časti,“  doplnila mestská časť.

Ružinov

Ružinov je pripravený pomôcť obyvateľom Ukrajiny, pripravuje sa na krízové scenáre. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta mestskej časti Martin Chren. Ako dodal, považuje za svoju povinnosť pripraviť mestskú časť aj na horšie scenáre, súvisiace najmä s možnou humanitárnou krízou.

Na miestnom úrade v Ružinove od rána riešili krízové scenáre, ktoré môže situácia vyžadovať. „Napríklad priestory pre prípadné núdzové ubytovanie pre vojnových utečencov. Veríme, že nebudú potrebné, ale pripraviť sa treba aj na nepravdepodobný scenár,“ vysvetlil Chren.

Ako dodal, veľmi pravdepodobný dokonca aj v Bratislave, je citeľný legálny príchod obyvateľov Ukrajiny, ktorí tu majú príbuzných a rodiny. „Sme pripravení im pomôcť nájsť si svoje miesto, vybavovať potrebné doklady, zabezpečiť dočasné núdzové ubytovanie,“ poznamenal.

Pomoc s vyučovaním

Mestská časť rieši aj možné kapacity svojich základných škôl pre deti z takýchto rodín, ako aj kapacitné možnosti poskytnúť im dodatočné rozšírené vzdelávanie v slovenskom jazyku, aby sa dokázali čo najrýchlejšie začleniť do spoločnosti.

POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Účastníci s transparentmi počas sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine pred Prezidentským palácom. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel

Už vo štvrtok od rána evidujú naše ružinovské základné školy početné dopyty na možnosť prijať deti, ktorých rodiny môžu v najbližších dňoch prísť na Slovensko,“ skonštatoval Chren.

Ružinov je pripravený poskytnúť aj jednorazovú finančnú podporu každej ružinovskej rodine v núdzi, vrátane tých, ktorých situácia sa náhle zhorší v súvislosti s príchodom blízkych ľudí, utekajúcich pred vojnou.

Aktualizácia krízových plánov

Už pred niekoľkými týždňami sme aktualizovali aj iné krízové plány našej mestskej časti, ako napríklad plán úkrytu a plán evakuácie. Dnes som, z čisto preventívnych dôvodov, nariadil opätovnú previerku našich krytov civilnej ochrany a plánov mobilizácie,“ skonštatoval starosta Ružinova s tým, že ide výlučne o preventívne opatrenia.

Aktuálne ďalej čakáme na výsledky rokovania Bezpečnostnej rady štátu a na ďalšie pokyny štátu v oblasti krízového riadenia,“ doplnil.

Chren na rokovaní mestského zastupiteľstva vyzval primátora Bratislavy Matúša Valla, aby v najbližších dňoch inicioval zvolanie Krízového štábu mesta.

Petržalka

Na znak podpory s Ukrajinou a tiež ako symbol nesúhlasu s agresiou Ruskej federácie na území našich susedov, bude minimálne do 8. marca pred budovou Miestneho úradu Petržalka v Technopole okrem slovenskej a európskej vlajky viať aj tá ukrajinská.

Petržalka ďalej na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti uviedla, že je pripravená pomôcť a Ukrajina má jej plnú podporu.

Vrakuňa

Ukrajinskému ľudu vyjadruje plnú podporu aj mestská časť Vrakuňa. Je tiež pripravená poskytnúť pomoc utečencom aj samotnej krajine.

Na svojej stránke zdieľala prehlásenie hlavného mesta.

Podunajské Biskupice

Mestská časť rozhodne odsudzuje brutálny útok Ruskej federácie na zvrchovanú Ukrajinskú republiku. Zavrhuje túto ničím neospravedlniteľnú agresiu a vyjadruje týmto ukrajinskému ľudu plnú podporu.

POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Účastníci s transparentmi a vlajkami počas sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine pred Prezidentským palácom. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel

Starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék sa pripojil k spoločnému vyhláseniu primátora Bratislavy Matúša Valla, mestských poslancov a starostov mestských častí. Ako informovala mestská časť na svojej sociálnej sieti, je presvedčený, že akékoľvek medzištátne problémy sa majú riešiť za rokovacím stolom, nie prostredníctvom agresie z pozície sily. 

Rača

V reakcii na súčasné dianie na budove Miestneho úradu Rača pribudla vlajka Ukrajiny ako symbol solidarity s ťažko skúšaným obyvateľstvom východného suseda Slovenska,“ uviedla mestská časť na svojej stránke na sociálnej sieti.

Vajnory

Mestská časť je tiež pripravená poskytnúť pomoc utečencom aj samotnej krajine.

Poslanci a poslankyne spoločne s vedením mesta prijali vyhlásenie Hlavného mesta SR Bratislavy k vojenskému napadnutiu Ukrajiny. Na svojej stránke zdieľali prehlásenie hlavného mesta.

Karlova Ves

Aj Karlova Ves sa pridala k vyhláseniu hlavného mesta a je pripravená poskytnúť pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny.

Starostka tiež na svojej stránke na sociálnej sieti vyzýva k zdržanlivosti, zmierneniu žabo-myších sporov, solidarite s trpiacimi, núdznymi a prenasledovanými.

Svet je plný utrpenia. Vojna prináša ďalšie a vždy najväčšie útrapy nevinným. Každá vojna je prehrou. Ak máme miesto pre nenávisť, nenáviďme vojnu,“ uviedla starostka.

Dúbravka

Solidaritu s Ukrajinou prejavila aj Dúbravka. Na svojej stránke na sociálnej sieti verejne odsúdila akt vojnového násilia Ruskej federácie voči Ukrajine. Je pripravená pomáhať v rámci svojich možností a poskytnúť podporu ľuďom v núdzi.

POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Účastníci sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine smerujúci spred Prezidentského paláca na Palisády. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel

V mestskej časti Dúbravka žije podľa minuloročného sčítania 112 obyvateľov ukrajinskej národnosti a tvoria 0,3% percenta všetkých Dúbravčanov.

Lamač

Situácia, v ktorej sa dnes ocitol náš susedný štát je prejavom bezbrehej agresie a ohrozením bezpečnosti celej Európy. Napísal Lukáš Baňacký starosta Lamača na svojej sociálnej sieti. Hoci nikto nevie, aké dopady bude mať vojnový stav na nás a naše územie, starosta ubezpečuje, že v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva máme pripravené postupy a plány aktivizácie v prípade potreby pomoci obyvateľstvu alebo ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Nie je dôvod na paniku a zároveň je dôležité postaviť sa situácii, ktorá sa odohráva aj u nás, čelom. Starosta apeluje na obyvateľov, aby brali do úvahy len oficiálne informácie, ktoré sú komunikované ústrednými orgánmi štátu a obranným systémom v rámci Severoatlantickej aliancie. Ide teda aj o bezpečnosť na internete, kde je dôležitá vnímavosť a opatrnosť.

Pripomína dôležitosť solidarity a odsúdenie zločinu páchaného na našich susedoch.

Devín

Mestská časť sa pridala ku zvyšku hlavného mesta. V prípade potreby pomôže a poskytne podporu v maximálnej možnej miere.

Na svojej stránke zdieľal Devín prehlásenie hlavného mesta.

Devínska Nová Ves

Prejavila solidaritu a pomoc Ukrajine na svojej oficiálnej stránke na sociálnej sieti. Ukrajinskému ľudu vyjadruje plnú podporu.

Na svojej stránke zdieľala prehlásenie hlavného mesta.

Záhorská Bystrica

Mestská časť sa pripojila k hlavnému mestu a prijala vyhlásenie k vojenskému napadnutiu Ukrajiny.

Na svojej stránke zdieľala prehlásenie hlavného mesta.

POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Účastníci sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine smerujúci spred Prezidentského paláca na Palisády. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel
POCHOD: Sviečkový pochod za mier na Ukrajine
Veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Jurijovič Muška (vľavo) a účastníci pred ukrajinskou ambasádou počas sviečkového pochodu za mier na Ukrajine, organizovaného iniciatívou Mier Ukrajine. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel
BRATISLAVA: Prezidentský palác vo farbách Ukrajiny
Prezidentský palác vysvietený farbami Ukrajiny. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel
BRATISLAVA: Primaciálny palác vo farbách Ukrajiny
Primaciálny palác vysvietený farbami Ukrajiny. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel
BRATISLAVA: Hrad vo farbách Ukrajiny
Bratislavský hrad vysvietený farbami Ukrajiny. Bratislava, 24. február 2022. Foto: SITA/Branislav Bibel

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk