Mestskí poslanci neschválili prevod pozemkov na Mlynských nivách developerovi

Pohľad na novú Autobusovú stanicu Mlynské Nivy z najvyššej obytnej budovy na Slovensku s názvom Klingerka v Bratislave. Bratislava, 20. november 2020.
Foto: SITA/Branislav Bibel

Primátor Matúš Vallo si myslí, že neschválenie uznesenia oneskorí termín otvorenia autobusovej stanice Nivy.

Bratislavskí poslanci na zastupiteľstve neschválili uznesenie o prevode pozemkov na Mlynských nivách v prospech developera. „Práve sme zdržali dokončenie bulváru Mlynské nivy,“ vyhlásil primátor hlavného mesta Matúš Vallo po neúspešnom hlasovaní.

Predmetom navrhovaného uznesenia bol prevod vlastníckeho práva k rozostavaným stavebným objektom – podzemná kruhová križovatka, Mlynské nivy – podzemný vjazd III, a tiež Šagátová vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I, do vlastníctva spoločnosti Stanica Nivy za sumu 7,21 milióna eur a 18 700 eur vrátane DPH a zriadenie vecného bremena k týmto objektom v prospech developera za sumu 49 810 eur a 4 599 eur.

Prevod vlastníctva

Vzhľadom na skutočnosť, že tieto stavebné objekty boli budované v prospech hlavného mesta žiadateľom, navrhujeme prevod vlastníctva za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške skutočne investovaných finančných prostriedkov vynaložených spoločnosťou Stanica Nivy na prípravu a realizáciu rozostavanej stavby, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom,“ odôvodňuje mesto výšku kúpnej ceny.

O prevode pozemkov na Mlynských nivách poslanci rokovali ako o prípade osobitného zreteľa.

Údržba a revízie

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že značná časť technológií a zariadení nevyhnutne potrebných k obsluhe a zabezpečeniu bezpečnej funkčnosti stavby budú vo vlastníctve spoločnosti Stanica Nivy, resp. subjektov patriacich do skupiny HB Reavis, dodávka energií potrebných k prevádzke stavby a jej technológií je zabezpečovaná z okolitých stavebných objektov v dotknutej zóne, ktorých vlastníkom nie je Hlavné mesto SR Bratislava a realizácia stavby je nerozlučne spätá s vysokými investičnými nákladmi, ktoré znáša žiadateľ, teda Stanica Nivy,“ uvádza sa v návrhu uznesenia, podľa ktorého sa údržba, opravy a revízie stavby predbežne odhadujú na sumu približne 80-tisíc eur ročne.

Nie je účelné ani hospodárne, aby predmetné stavebné objekty vlastnilo a prevádzkovalo hlavné mesto,“ uvádza sa v návrhu uznesenia.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk