Metropolitný inštitút dokončil urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku

Metropolitny institut bratislavy dunajsky park analyza.jpg

Ide o revitalizačný projekt Dunaja a jeho okolia, ktorého ambíciou je zjednotiť rozsiahle územie do jedného prírodného parku.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spolu s odborníkmi z iniciatívy Bratislavský Dunajský Park (BDP) dokončili prvú komplexnú urbanisticko-krajinársku štúdiu, ktorej cieľom bolo zhromaždiť kľúčové dáta a nastaviť jednotné pravidlá pre ďalšie aktivity v rámci Dunaja a jeho brehov.

Ako informovala Annamária Ondrejková z MIB, štúdia prichádza s návrhmi, ako prepojiť rozsiahle územie dunajskej prírody a vytvoriť vhodné lokality, ktoré môžu ľudia využívať na oddych či šport. Všetky zásahy do tohto chráneného územia sa majú vykonať systematicky a s ohľadom na životné prostredie.

Navrhnuté riešenia

Dokument obsahuje aj návrhy na vodohospodársku obnovu Dunaja v kontexte tretieho Vodného plánu Slovenska.

MIB vypracovanú štúdiu spolu s odporúčanými opatreniami poskytne ako východiskový materiál všetkým aktérom, ktorí majú právomoc navrhnuté riešenia v tomto území realizovať.

BDP je revitalizačný projekt Dunaja a jeho okolia, ktorého ambíciou je zjednotiť rozsiahle územie do jedného prírodného parku s jednotnou správou a využiť potenciál rieky na oddych či šport.

Od Devína po Čunovo

Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá leží od Devína po Čunovo, pozdĺž pravej aj ľavej strany Dunaja mimo urbanizovaných lokalít.

Toto územie sa nachádza v najužšom možnom kontakte s hlavným mestom. Vzácna dunajská príroda susedí s najväčším bratislavským sídliskom Petržalka, ktoré obýva viac ako 100-tisíc ľudí,“ uviedla Ondrejková s tým, že v blízkosti nábrežia vyrástli v posledných rokoch obchodné centrá, kancelárske budovy či rezidenčné byty.

Pozdĺž toku Dunaja sú tiež rozsiahle plochy prírodných lužných lesov a záplavové územia, ktoré dnes ľudia využívajú na rekreáciu,“ dodala.

Prvotná vízia

Prvotnú víziu BDP sformulovala ešte v roku 2019 skupina nezávislých odborníkov zložená z prírodovedcov, architektov, urbanistov, vodohospodárov a tiež ochranárov životného prostredia.

Spoločne navrhli, ako využiť potenciál Dunaja v Bratislave a zlepšiť jeho ochranu.

Táto občianska iniciatíva sa následne spojila s MIB, ktorý ako koncepčný inštitút mesta pre mestský rozvoj a územné plánovanie dostal za úlohu odbornú štúdiu zrealizovať a súčasne sa stal jej odborným gestorom,“ spresnila Ondrejková.

Rozdelenie štúdie

Nová urbanistická štúdia je rozdelená na krajinné a architektonické zásahy, a vodohospodárske opatrenia a úpravy brehov. Dopomôcť má k naplneniu troch kľúčových cieľov.

Prvým je ochrana územia BDP, to znamená zastaviť akúkoľvek ďalšiu devastáciu územia, či už z pevniny, alebo z rieky. Druhým je obnova prírodnej krajiny, s čím súvisí hlavne obnova riečneho charakteru územia tam, kde to je možné.

A tretím cieľom je sprístupnenie územia pre verejnosť tak, aby nedochádzalo k devastovaniu chránenej prírody. Podľa Ondrejkovej ambíciou nie je počet rekreantov obmedziť ale usmerniť ho pomocou zonácie územia.

Strategický dokument

Návrh zrealizovať BDP je aj súčasťou strategického dokumentu Bratislava 2030, v ktorom sa navrhuje podrobnejšia regulácia a zásady výstavby a rozvoja v prospech tvorby verejných priestorov v nábrežnej časti Dunaja.

Aby BDP prosperoval, je potrebné zrevitalizovať jeho čiastkové územia a nastaviť stupne ochrany v závislosti od ich ekologickej hodnoty. Do roku 2030 hlavné mesto navrhuje, aby sa zrevitalizovali tri až päť čiastkových území, dokopy 12,7 kilometra brehov a ramien Dunaja. Tiež sa má zabezpečiť, aby BDP získal štatút významného prírodného, kultúrneho a rekreačného územia mesta s náležitým stupňom ochrany – chránené územie,“ skonštatovala Ondrejková.

Memorandum o spolupráci

Vzhľadom na to, že BDP rieši rozsiahle územie naprieč Bratislavou, vzniklo aj memorandum o spolupráci.

To doteraz podpísali minister životného prostredia Ján Budaj, primátor hlavného mesta Matúš Vallo, starosta Petržalky Ján Hrčka, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, Štátna ochrana prírody, WWF, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Slovenská ornitologická spoločnosť, Asociácia bratislavských vodáckych klubov a tiež občianska iniciatíva BDP.

Signatári memoranda sa zaviazali, že využijú svoje možnosti a kompetencie na napĺňanie vízie BDP a budú sa podieľať na ochrane a obnove prírodného prostredia na brehoch Dunaja.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk