Inštitút environmentálnej politiky nepovažuje výstavbu tretieho kotla v bratislavskej spaľovni za potrebné

Olo spalovna odpad.jpg
Foto: archívne, www.olo.sk

Vyplýva to z analýzy nákladov a prínosov vypracovanej Inštitútom environmentálnej politiky.

Výstavba tretieho kotla v bratislavskej spaľovni nie je podľa Inštitútu environmentálnej politiky nutná. Vyplýva to zo správy hlavného ekonóma a riaditeľa Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) MŽP Martina Haluša.

Na žiadosť mesta IEP vypracoval analýzu nákladov a prínosov (CBA) výstavby tretieho kotla do zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Výstavba tretieho kotla nie je na udržanie 10-percentnej miery skládkovania v Bratislave nutná a ani nezvýši mieru recyklácie,“ uvádza sa v správe.

Najnižšia miera skládkovania

Bratislava dlhodobo patrí medzi mestá s najnižšou mierou skládkovania. Cieľom je udržať ju na úrovni približne 10-percent aj pri budúcom raste produkcie odpadov.

Z výsledkov finančnej a ekonomickej analýzy vyplýva, že projekt výstavby tretieho kotla je finančne aj celospoločensky návratný.

Tento výsledok je však relatívne citlivý na výšku investičných nákladov aj množstvo zhodnoteného odpadu. Ak by sa napríklad energeticky využilo o 16 percent menej odpadu alebo by investičné náklady narástli o 20 percent, projekt by sa stal finančne nenávratný,“ upozornil IEP.

Centrum opätovného použitia

Ako alternatívny scenár IEP navrhol vybudovanie centra opätovného použitia a podporu triedeného zberu kuchynského bioodpadu v podobe zabezpečenia zberných nádob, košíkov a vreciek na zber kuchynského bioodpadu do každej domácnosti, a výstavbu kompostárne alebo bioplynovej stanice.

Celková náklady by boli porovnateľné s nákladmi na výstavbu tretieho kotla, projekt by však mohol priniesť zvýšenie miery recyklácie na úroveň 42 percent oproti 36 percent pri vybudovaní tretieho kotla,“ uzavrel IEP.

Súčasná kapacita spaľovne

Súčasná kapacita spaľovne odpadu OLO je približne 135-tisíc ton spáleného komunálneho odpadu ročne. Vybudovaním tretieho kotla by sa kapacita zvýšila zhruba o 65-tisíc ton ročne.

Podľa analýzy IEP je výška investičných nákladov na vybudovanie tretieho kotla odhadovaná na 70 miliónov eur bez DPH.

Prevádzkové náklady sú odhadované na 1,56 milióna eur ročne, pričom najväčšiu časť tvoria náklady na zneškodňovanie odpadov z energetického využitia.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk