Ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody chcú zlúčiť časti CHKO Dunajské luhy s Ponitrím, podľa ochranárov tým ohrozujú prírodu

Bratislava luhy devin.jpg

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) poslal kompetentným urgentnú výzvu.

Výzva ochranárov sa týka neprijateľných rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP), ktoré ohrozujú prírodu. V rozhodnutí malo ísť o zrušenie samostatnej Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, zlúčení časti z nej s CHKO Ponitrie a prepúšťaní jej odborných pracovníkov. Pod výzvu sa dosiaľ podpísalo 70 osobností ochranárskeho života na Slovensku.

Vo výzve sa konštatuje: „V uplynulom období prijal Slovenský ochranársky snem niekoľko varovných stanovísk a výziev, týkajúcich sa pochybení a deficitov v štátnej ochrane prírody a krajiny na Slovensku. Všetky adresoval aj Ministerstvu životného prostredia SR. Reakcia MŽP nebola buď žiadna, alebo bola takmer žiadna. Tieto dni nás s novou naliehavosťou utvrdzujú v tom, že naše opakovane deklarované obavy boli a sú, žiaľ, namieste.

Situácia sa podľa nich nielenže nezlepšuje, ale sa veci dokonca menia k horšiemu. MŽP je podľa nich neochotná reagovať na podnety zo strany odbornej verejnosti a to napriek sľubom príslušného ministra Lászlóa Sólymosa. Za pravdu slovenským ochranárom dala pred pár dňami aj Európska komisia. Začalo sa totiž konanie proti Slovensku vo veci nedostatočnej ochrany prírody. Podľa slov ochranárov je reakcia MŽP na oprávnenú kritiku z Bruselu úplne absurdná a namiesto toho, aby začalo prírodu účinnejšie chrániť, robí kroky práve opačným smerom.

Najnovšie rozhodnutie MŽP ohrozuje prírodu

Spomínané najnovšie rozhodnutie MŽP a ŠOP je však kontraproduktívne a prírodu ohrozujúce aj dôvodu, že ignoruje a popiera potrebu účinnejšej ochrany dunajskej a pridunajskej prírody a krajiny. Územie dvoch výrazne odlišných CHKO, ktoré sa direktívnym a odborne nezdôvodneným rozhodnutím ministerstva má dostať pod umelo zlúčenú správu so sídlom v Nitre. Sídlo by teda bolo vzdialené desiatky kilometrov od Dunaja, pričom je natoľko rozľahlé a zasahuje do toľkých administratívnych celkov, že jeho dôsledné spravovanie je pri zlúčení správ CHKO absolútne nereálne (v prípade navrhovaného prepúšťania by sa situácia ešte zhoršila).

Ďalší dôvod vzniku výzvy S-O-S je skutočnosť, že dunajské luhy stále viac a viac ohrozujú ľudské aktivity. Na  elimináciu takýchto devastujúcich zásahov je potrebná organizačná zložka ŠOP. Kroky opačným smerom vyvolávajú otázky, či nejde o zámer zbaviť toto exponované územie aj posledných zvyškov ochrany, čo by sa rovnalo sabotáži.

A napokon dôvod, ktorý je dôležitý aj z pohľadu Európskej komisie, a tým je zaostávanie Slovenska pri vyhlasovaní území Natura 2000. Aj to by malo logicky viesť k prijímaniu nových odborných pracovníkov, a nie k ich prepúšťaniu.

Ochranári trvajú na svojom a žiadajú Európsku komisiu o pomoc pri ochrane prírody

Podľa Mikuláša Hubu môžu takéto rozhodnutie prijať rozhodnutie len ľudia, ktorým je príroda a jej ochrana ľahostajná. S-O-S preto dôrazne apeluje na príslušné ministerstvo, ako aj na ŠOP SR, aby zmenili svoje rozhodnutie a zachovali samostatnú Správu CHKO Dunajské luhy.

Podľa ochranárov je tiež dôležité, aby neprepúšťali odborných pracovníkov, ale naopak, kapacitne a personálne posilnili Správu CHKO tak, aby reálne dokázala chrániť vzácnu prírodu dunajských luhov. Dôrazne tiež požadujú fundované zdôvodnenie toho, prečo MŽP nekoná vo veci rozšírenia veľkoplošnej ochrany Podunajska na spôsob susedného Rakúska a Maďarska. A napokon žiada aj príslušné zložky Európskej komisie, aby od Slovenska nekompromisnejšie požadovali ochranu európskej prírody.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk