Mnohodetné rodiny môžu aj tento rok požiadať o finančný príspevok

deti, lavička
ilustračné: pixabay.com

Hlavné mesto opäť finančne podporí mnohodetné rodiny, ktoré majú v rodine najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území hlavného mesta v trvaní najmenej jeden rok.

Z rozpočtu mesta na finančnú podporu mnohodetných rodín vyčlenili 50-tisíc eur, ktoré bude udeľovať na základe posúdenia žiadostí pracovnou skupinou.

Ako sa píše na stránke hlavného mesta, „záujemcovia môžu o príspevok požiadať zaslaním kompletnej žiadosti spolu s prílohami poštou alebo osobne do podateľne magistrátu od 1. augusta 2016, najneskôr do 30. septembra. Finančný príspevok je možné poskytnúť jedenkrát v príslušnom kalendárnom roku spravidla vo výške 40 eur na dieťa. Príspevok však môže byť pridelený aj vo vyššej sume v závislosti od jednotlivých žiadostí a nákladov v nich uvedených.“

Mnohodetné rodiny môžu požiadať o preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy (nákup hudobného nástroja, príspevok na úhradu výdavkov na štúdium), na preplatenie jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či aktivít v športových kluboch.

Takisto môžu požiadať o príspevok za účasť na výlete organizovanom školskými zariadeniami, za účasť na tábore, či pobyte v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku a v neposlednom rade aj na preplatenie cestovného lístka mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Akceptované sú platby uhradené od 1. januára 2016. Pri účtovných dokladoch musia byť údaje, ako sú dátum platby, za akú aktivitu, suma a meno dieťaťa (v závislosti od dokladu aj pečiatka a podpis). Žiadosť a platné zásady nájdu záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta v časti Život v metropole v oblasti Sociálna pomoc.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk