Modelová konferencia už po šestnástykrát spojí študentov viacerých vekových generácií a študijných odborov

Tim modelovej konferencie 2023.jpg
Tím Modelovej konferencie 2023. Foto: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Projekt Modelovej konferencie pod taktovkou Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočňuje pravidelne už od roku 2007 a ani tento rok nebude výnimkou. 4. apríla 2023 sa študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia opäť stretnú v Aule Ekonomickej univerzity pri príležitosti organizácie Modelovej konferencie podľa vzoru Organizácie spojených národov. V rámci aktuálneho ročníka budú viesť podnetné diskusie na jednu z najpálčivejších tém, ktorá v súčasnosti rezonuje celou spoločnosťou najviac, a to konkrétne o vojne odohrávajúcej sa na území Ukrajiny. Záštitu nad touto unikátnou udalosťou tento rok prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Rastislav Káčer.

Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov boli počas uplynulého semestra rozdelení do jednotlivých sekcií. V rámci tohto ročníka konferencie, ktorej nosnou a mimoriadne aktuálnou témou sú Medzinárodné konflikty ako hrozba 21. storočia, sú vytvorené 3 sekcie – Ekonomická sekcia, Politická sekcia a Organizačný tím. Tento projekt robí výnimočným práve fakt, že je plne organizovaný samotnými študentami, ktorí sú zodpovední za proces riadenia financií, protokol a propagáciu konferencie. Doposiaľ boli študentami zorganizované 4 okrúhle stoly za prítomnosti významných odborníkov, medzi ktorými nechýbal ani bývalý premiér SR, pán Mikuláš Dzurinda, a okrem toho viedli počas semestra aj simulované rokovania, v rámci ktorých mali za úlohu prezentovať názory vybraných krajín na aktuálnu tému, konkrétne ruskej invázie na Ukrajinu. Každý študent pritom reprezentoval jednu krajinu ako osobitný reprezentant. Podstata rokovaní Ekonomickej sekcie spočívala v hlbšej analýze ekonomických sankcií a represií voči Rusku. reagovať na vyjadrenia iných krajín a schváliť, poprípade neschváliť navrhované rezolúcie tak, ako by sa to dialo v praxi. Politická sekcia sa medzitým bližšie venovala napríklad otázkam vytvorenia ad-hoc tribunálov na odsúdenie vojnových zločinov napáchaných na území Ukrajiny a moralite dodávok zbraní od tretích strán.

Tieto rokovania sa stali podkladom pre závery, ktoré budú prezentované na hlavnom podujatí, teda na aprílovej Modelovej konferencii, a ktoré budú ďalej predmetom ďalších zaujímavých diskusií s váženými hosťami z politických i ekonomických kruhov. Tento projekt sa pritom vôbec netýka len študentov posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov, práve naopak, vďaka nemu si môžu svoje teoretické vedomosti a zručnosti aktívne vyskúšať priamo v praxi študenti stredných škôl z odboru hotelierstva a gastronomických služieb, ako aj študentov masmediálnej komunikácie, grafického dizajnu, filmotvorby a v neposlednom rade prekladateľstva a tlmočníctva. Študentom tiež mimoriadne záleží na tom, aby bol projekt určený nielen odbornej, ale i laickej verejnosti všetkých vekových kategórií, a aj preto sú do procesu organizácie pravidelne zapájaní seniori navštevujúci Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity a tiež žiaci rôznych základných a stredných škôl.

Informačný servis

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk