Modernizácia električkovej radiály stále nie je úplne dokončená, cestujúci ju však už využívať môžu

Karloveska radiala elektrickova trat.jpg

S obnovou sa začalo už v roku 2019 a prebiehala vo viacerých etapách. Dnes už cestujúci túto ekologickú električkovú dopravu využívať môžu, stále však nie je celkom dokončená trať.

Bratislavský samosprávny kraj začal kolaudačné konanie na základe návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý vydalo hlavné mesto ako stavebník v apríli 2021. Počas 1. júna sa konalo stretnutie a zisťovanie vo veci kolaudácie, kde sa zistilo, že chýba dokončenie niektorých objektov stavby.

Bratislavský kraj na základe týchto skutočností vydal len časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby. Nový termín jeho platnosti bol stanovený do odovzdania a prevzatia všetkých dodávok, najdlhšie však do 31. júla 2024.

Na stavbe sa podľa BSK nezistili nedostatky, pre ktoré by nemohla byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie. Stavebník podľa kraja nezabezpečil úplné dokončenie všetkých stavebných objektov a tiež nepredložil potrebné dokumenty prislúchajúcim orgánom.

Záväzné podmienky

Stanovené už boli aj viaceré záväzné podmienky, pričom najzákladnejšia je úplné dokončenie všetkých objektov, ale podľa portálu imhd.sk aj napríklad zabezpečenie protokolu z merania hluku električkovej dopravy v kritických bodoch fasád dotknutej obytnej zástavby, ktorým sa preukáže účinnosť protihlukových opatrení, vybavenie stĺpikov na priechodoch pre chodcov na električkovej trati kontrastným označením na vrchnej časti (teraz sú celé antracitovej farby), či zabezpečenie súladu majáčikov na koncoch zastávok s platnou STN.

Samostatne Karlova Ves požadovala od stavebníka odstránenie nízko umiestnenej značky ‚priechod pre chodcov‘ pri Riviére.

Dokončovanie rekonštrukcie nadchodov

Traja účastníci podali námietky týkajúce sa vyhotovenia trate a rôznych nedostatkov, stavebný úrad ich ale po preskúmaní všetky zamietol. Tak isto sa stále venujú otázke dunenia električiek na zmodernizovanej trati. V tejto veci prebiehajú merania.

Momentálne prebieha aj dokončovanie rekonštrukcie nadchodov na zastávkach Botanická záhrada a Nad lúčkami, osádza sa trvalé dopravné značenie, do prevádzky sa postupne uvádzajú novovybudované cestné svetelné signalizácie s preferenciou električkovej dopravy.

Doposiaľ nie sú funkčné ani červené multifunkčné automaty na cestovné lístky na zastávkach Nám. sv. Františka a Riviéra. Hoci práve tie tu boli osadené už v októbri 2020.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom