Nadácia Novum udelila granty projektom štyroch mladých vizuálnych umelcov

Odovzdavanie grantov novum.jpg
archív nadácie Novum

Nadácia Novum v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vyhlásila výsledky 4. ročníka súťaže o cenu Nadácie Novum pre mladých vizuálnych umelcov. Držiteľmi štipendia sa v aktuálnom ročníku stali talentovaní autori Žofia Dubová, Jaroslav Kyša, Dorota Sadovská a András Cséfalvay. Mená víťazov vyhlásila nadácia na slávnostnom galavečere v priestoroch VŠVU.

Grantový program pre rok 2017 nadácia oficiálne vyhlásila v  októbri minulého roku. Do súťaže sa v aktuálnom ročníku prihlásilo 37 umelcov. Z nich v prvom hodnotiacom kole vybrala komisia zložená z členov správnej rady 27 autorov. Následne prešli autorské projekty hodnotením odbornej poroty z USA, Anglicka, Maďarska, Nemecka a JAR. Finálny výber postavil na stupne víťazov štyroch laureátov, ktorí prijali štipendium pre realizáciu svojich originálnych umeleckých zámerov. Ocenenými autormi sú  Jaroslav Kyša (10 000 eur), Žofia Dubová (10 000 eur), András Cséfelvay (5 000 eur) a Dorota Sadovská (5 000 eur).

Aktuálne témy

Obsahový a mediálny rozsah súťažných autorských projektov bol aj tento rok pestrý. Významne prevažovala intermediálna a multimediálna tvorba, ponúkajúca aktuálne témy a výrazné umelecké výpovede, ale kvalitne zastúpené boli aj maľba, fotografia či dizajn.

„Vysoká škola stála pri zrode nadácie a dodnes myšlienku a posolstvo nadácie spolu v úzkej spolupráci rozvíjame. Je pre nás veľmi povzbudivé vidieť hodnotný zmysel tejto práce. Súčasne sú úspechy našich laureátov motivačným impulzom pre ďalšie aktivity nadácie. Okrem skutočnosti, že podporujeme jedinečné autorské tvorivé programy a koncepty predložených umeleckých projektov, umožňujeme im aj touto formou sprostredkovať ich autorskú výpoveď smerom k publiku. Teší ma aj skutočnosť, že VŠVU týmto dáva rozvíjaniu vzťahov s absolventmi našej školy a iných umeleckých škôl ďalší významný rozmer,“ skonštatoval rektor VŠVU a člen správnej rady Nadácie Novum Stanislav Stankoci.

Oceňujú výnimočných umelcov

Cieľom štipendijného programu je podpora projektov výnimočných umelcov. Umelci môžu finančnú podporu nadácie využiť na úhradu nákladov na prenájom ateliérov, usporiadanie výstav či účasť na workshopoch a sympóziách.

„Chceme umelcom poskytnúť podporu a rozšíriť možnosti prezentovať ich zaujímavú a originálnu tvorbu na zahraničných fórach, pretože tvorba ocenených je inovatívna a má vysoké predpoklady, že uspeje aj v medzinárodnom meradle. V tomto roku sme hlavnú myšlienku nadácie uviedli do ešte širších kontextov inšpiratívnymi sprievodnými podujatiami. Odprezentovali sme tvorbu úspešných víťazov minulých ročníkov a otvorili sme diskusiu s odborníkmi a umelcami o problémoch súčasného výtvarného umenia,“ informuje predsedníčka správnej rady Nadácie Novum Mária Drahošová.

Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže o cenu Nadácie Novum sa konalo 15. mája v priestoroch VŠVU a Galérie Medium. Súčasťou sprievodného programu slávnostného vyhlásenia bola aj výstava Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov, ktorú tvorí súbor umeleckých diel ocenených autorov z minulých ročníkov: Dominika Hlinku, Magdy Stanovej, Juraja Sukopa a Jaroslava Vargu. Expozícia výstavy je prístupná do 20. mája 2018 v Galérii MEDIUM. Sprievodný program dopĺňala aj konferencia o základných pojmoch teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi pod názvom: Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K problému umenia v súčasnosti za účasti popredných slovenských teoretikov a historikov umenia, pedagógov a akademikov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk