Neďaleko Bratislavy možno vznikne Národný park Podunajsko

Dunajske_luhy_wikipedia 2.jpg
wikipedia.sk

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) podporilo zámer Bratislavského samosprávneho kraja vyhlásiť Národný park Podunajsko (NPP).

Podľa predsedníctva lužná krajina na území hlavného mesta a v jeho blízkom okolí bola poznačená mnohými technickými zásahmi, akým je napríklad vodné dielo Gabčíkovo, preto si treba vážiť to, čo zostalo. „Aj preto je výnimočné, že sa na území hlavného mesta zachovala unikátna príroda a krajina, málo odlišná od tej, ktorú v susednom Rakúsku chránia v podobe Národného parku Donau – Auen,“ píše predsedníctvo SAV.

Unikátnu prírodu, akou je vnútrozemská delta Dunaja, pralesné ekosystémy lužných lesov a lesostepí, je podľa neho nutné chrániť. „Vyhlásenie národného parku a vypracovanie vhodnej zonácie by mohlo túto situáciu výrazne zlepšiť. Navyše, väčšina území, ktoré by Národný park Podunajsko tvorili, už v súčasnosti požíva nejakú formu ochrany v zmysle slovenského, európskeho i globálneho právneho poriadku. Ide len o to, dať jej jednotnú inštitucionálnu strechu v podobe správy národného parku,“ konštatuje predsedníctvo SAV.

Na území navrhovaného NPP je podľa SAV veľký potenciál na zlepšenie funkcie dotačného systému, ktorý zásobuje vodou ramennú sústavu vnútrozemskej delty Dunaja. Tento systém je funkčný, jeho využitie však nie je dostatočné. Po vyhlásení NPP by bolo možné prispôsobiť dĺžku a intenzitu povodní potrebám ochrany prírody, čo by viedlo k zlepšeniu stavu lužných lesov.

„Najbližším pozitívnym príkladom je NP Donau – Auen, ktorý sa nelogicky končí na hraniciach Slovenska a Bratislavy namiesto toho, aby organicky pokračoval aj na naše územie,“ uvádza predsedníctvo SAV, podľa ktorého vyhlásenie NPP s jasne definovaným režimom ochrany a využívania územia bude mať veľký význam aj pre regulované využívanie rekreačného potenciálu tohto územia.

Bratislavský samosprávny kraj už oznámil zámer iniciovať vznik Národného parku Podunajsko, ktorý by bol spojený s prihraničnými národnými parkami v Česku, Maďarsku a Rakúsku. V susedných krajinách sa na toku Dunaja nachádza niekoľko národných parkov – rakúsky Donau-Auen, maďarské Dunaj – Ipeľ a Dunaj – Dráva a české Podyjí. Slovenskí ochranári už desaťročia tvrdia, že dlhodobú ochranu vodných zdrojov, luhov, mokradí a lesov v okolí Bratislavy môže zabezpečiť len vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny sa snažil o vytvorenie NPP už od roku 1986.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom