Nové Mesto predĺži termín na zasielanie stanovísk a pripomienok k upravenému návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre

prihláška, dokumenty, písanie
ilustračné: pixabay.com

Bratislavská mestská časť Nové Mesto oznámila predĺženie termínu na zaslanie stanovísk a pripomienok k upravenému návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre do 15. júna 2019. 

Ako uviedlo Nové Mesto, stane sa tak z dôvodu rozsahu a zložitosti riešenej problematiky. Pripomienky je možné posielať písomnou formou a to do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava.

„Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácií,“ doplnilo Nové Mesto.

Záujemcovia sa môžu s upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie oboznámiť na Miestnom úrade v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8.00 do 12.00 h. a od 13.00 h. do 17.00 h, ako aj na webe Nového Mesta.

„Zámerom mestskej časti je schválenie záväzného dokumentu na zonálnej úrovni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. arch. Marty Závodnej reg. č. 340,“ dopĺňa záverom Nové Mesto.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk