Nové Mesto vyzýva k pripomienkovaniu návrhu Územného plánu zóny Jelšová

Jelšová - Kramáre
zdroj: www.banm.sk

Bratislavská mestská časť Nové Mesto oznámila svojim obyvateľom, že bolo začaté prerokovanie, ktoré sa týka upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre.

Týmto oznamom sa mestská časť, ktorá ho zverejnila na svojej webovej stránke, obracia na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou, aby zasielali svoje pripomienky.

Ako uvádza Nové Mesto, pripomienky je možné zasielať v termíne od 15. apríla do 30. mája 2019, a to písomnou formou do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného plánovania, Junácka 1, 832 92 Bratislava.

Nové Mesto zároveň obyvateľov upozorňuje, že na pripomienky, ktoré budú podané po tomto termíne, sa nebude prihliadať. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke.

„Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženej územnoplánovacej dokumentácií. S upraveným návrhom územnoplánovacej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, na oddelení životného prostredia a územného plánovania v pracovných dňoch v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., ako aj na internetovej stránke,“ píše sa na webe Nového Mesta.

Ako dopĺňa táto bratislavská mestská časť, v priebehu prerokovania sa uskutoční verejné stretnutie dňa 16. mája 2019 o 17.00 h. v Dome kultúry Kramáre na Stromovej 18.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk