Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
15. novembra 2017 Správy BratislavaNovinky z Bratislavy od BratislavaDen.skBSK Diskusia()

Odpočet činností BSK za roky 2013-2017, životné prostredie

PR:

Projekty:

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

 • Rok spracovania: 2013,

 • Spracovateľ: AUREX, spol. s.r.o.,

 • V rámci zásad a regulatívov zapracovaná ochrana a rozvoj vinohradníckych plôch.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu BSK

 • Aktualizácia územného plánu,

 • Predpokladané schválenie: 09/2017,

 • V rámci zásad a regulatívov sú zapracované:

  • podpora adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (vychádzajúc z Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy),

  • aktualizácia trasovania cyklotrás (na základe aktualizovanej Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom CR).

Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti

 • Rok spracovania: 2014,

 • Spracovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave,

 • Cieľ: analýza súčasnej krajinnej štruktúry náchylnej na poškodenie prívalovými dažďami (vinohrady, orná pôda, trvalé trávne porasty, lesy, nelesná drevinová vegetácia), rozbor územia s definovaním potenciálne najviac ohrozených území prívalovými dažďami (eróziou pôdy a vznikom bleskových povodní) a návrh všeobecných opatrení sledujúci zníţenie a zabránenie devastácie existujúcej krajinnej štruktúry, ako aj škôd v dotknutom urbanizovanom území. Riešené územie zahŕňa Malé Karpaty aj s ich predhorím.

Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom CR

 • Rok spracovania: 2015 (aktualizácia schválená v r. 2017),

 • Spracovateľ: Pozemné Stavby TTK s.r.o.,

 • Cieľ: Predmetom Koncepcie je analýza jestvujúceho stavu cyklistickej infraštruktúry, dostupnosti prestupových uzlov Integrovaného dopravného systému (ďalej len IDS) a významných bodov cestovného ruchu (ďalej len CR). Hlavnou časťou koncepcie rozvoja cyklotrás so zameraním na cyklistickú dopravu je návrh vedenia cyklistov na samostatných cyklistických komunikáciách a cyklistických cestičkách k prestupovým uzlom IDS a cieľom CR.

Koncepcie ochrany a využívania povrchovej a podzemnej vody v BSK

 • Rok spracovania: 2017,

 • Cieľ: Hlavným cieľom Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody je návrh opatrení sledujúci zníženie rizík poškodenia a možností využívania povrchových a podzemných vôd a jeho územný priemet s rozčlenením územia BSK podľa charakteru ohrozenia,

 • Obsahuje zoznam identifikovaných faktorov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu vôd v BSK (environmentálne záťaže a pod.),

 • Návrhy opatrení zdrojov vôd budú zapracované vo forme zásad a regulatív územného plánu BSK v rámci Zmien a doplnkov č. 2 (plánovaný termín r. 2019).

Skládka Vrakuňa

 • Spoločný projekt SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD,

 • Cieľ: je jedinečným príkladom spolupráce BSK a vedecko-výskumných pracovísk SAV a Prírodovedeckej fakulty UK. PriF UK a SAV odoberú vzorky kontaminovanej pôdy a určia jej komplexné chemické zloženie. Následne v ďalších fázach projektu budú vyvíjať metódy dekontaminácie toxínov ako aj vyvíjať sorbenty (filtre) pre zachytávanie neodbúraných toxínov počas filtrácie.

 • Rozpočet:

  •  1. etapa (r. 2017) – 125 000 € (50 000 € PriF UK + 75 000 € SAV)

  •  2. etapa (r. 2018) – plánovaná mimoriadna dotácia 225 000

Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

 • Rok spracovania: 2016,

 • Spracovateľ: Karpatský rozvojový inštitút,

 • Cieľ: informovanie jednotlivých aktérov v území o možnostiach vhodných adaptačných opatrení na negatívne dôsledky zmeny klímy. Aj na základe tohto Katalógu by si zástupcovia miest a obcí ale i široká verejnosť mali byť schopní vybrať vhodné a racionálne (okrem iného) adaptačné opatrenia pre urbanizované územie (intravilán obce) na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy,

 • Nadväzné aktivity:

  •  verejná prezentácia Katalógu na Ú BSK: 04/2017

  •  spolupráca v rámci organizácie Climate Conference Slovakia 2017

  •  podpora adaptačných opatrení v rámci BRDS na podporu vidieka 2016 a 2017

  •  vystlanie p. Šteinera (spracovateľa Katalógu) ako speakra na Európsky týždeň regiónov a miest do BXL,

 • Zapracovanie do zásad a regulatívov v rámci Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu R BSK (schválenie 09/2017).

Koncepcia Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny

 • Pripravovaná koncepcia na spracovanie v r. 2018,

 • Cieľ: poukázanie na negatívne dopady zmeny klímy v extraviláne obcí a návrh opatrení na zvýšenie adaptability a zníženia negatívnych dopadov zmeny klímy na územie regiónu – zvýšenie fragmentácie krajiny (napr. častejšie remízky medzi poliami, vetrolamy, zavlažovacie systémy a pod.),

 • Návrhy opatrení by mali byť následne zapracované do zásad a regulatív ÚPN R BSK v rámci Zmien a doplnkov č. 2 (predpoklad r. 2019).

Národný park Podunajsko

 • Iniciatíva z r. 2016 – uznesenie č. 82/2016 Z BSK (09/2016) o podpore iniciatívy za podmienky, že nebudú obmedzené verejné rozvojové záujmy Bratislavského samosprávneho kraja a dotknutých miest a obcí,

 • Uznesenie 17/2017 Z BSK (02/2017) – odsúhlasenie Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko,

 • V priebehu r. 2017 sa BSK zorganizovalo viacero stretnutí pracovných skupín zložených z dotknutých regionálnych subjektov, na ktorých ŠOP SR predstavila zámer vyhlásenia NP Podunajsko a regionálny aktéri mali možnosť odborne diskutovať o predloženom návrhu a predstaviť svoje stanoviská k tomuto zámeru,

 • Z dôvodu spracovávania štúdie uskutočniteľnosti vyhlásenia NP Podunajsko Štátnou ochranou prírody SR (projekt cez Interreg V-A SK-HU 14-20), BSK nebude v plnej miere vypracúvať plánovaný Pozičný dokument, ale bude spolupracovať so ŠOP SR na vypracovaní komplexnejšieho materiálu v priebehu dvoch rokov.

K téme

Najčítanejšie za týždeň

Neprehliadnite

Bezplatné novinky z Bratislavy raz týždenne:
podmienkami používania a potvrdzujem, že som sa oboznámil s ochranou osobných údajov

Máte tip na článok? Napíšte nám TU

Diskusia

Odporúčame

Copyright © BratislavaDen.sk Všetky práva vyhradené. BratislavaDen.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku, jeho častí a zverejnených fotografií.

X