Okresná prokuratúra protestuje proti poplatkom pre deti v petržalských škôlkach

skolka-materska-skola-deti-gettyimages.jpg
Foto: ilustračné, GettyImages

Prokuratúra žiada jedno VZN zmeniť a druhé úplne zrušiť.

Okresná prokuratúra Bratislava 5 protestuje proti všeobecne záväzným nariadeniam (VZN), ktoré upravujú v bratislavskej mestskej časti Petržalka poplatky za deti v materských školách. Prvé VZN o určení výšky poplatku navrhuje prokuratúra zmeniť tak, aby bolo v súlade so zákonom, a druhé prijaté VZN o poskytnutí zľavy navrhuje prokurátor úplne zrušiť. Informovala o tom predsedníčka rady školy pri MŠ Iľjušinova, Bratislava – Petržalka Zuzana Mravcová.

Rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, ale majú tu dieťa v materskej škole, sú podľa prvého VZN o určení výšky poplatku povinní zaplatiť od 1. novembra 100 eur mesačne. Rozhodli o tom petržalskí poslanci na júnovom miestnom zastupiteľstve. Stoeurový poplatok sa týka aj rodičov, ktorí majú trvalé bydlisko v Petržalke menej ako jeden rok. Petržalčania s viac ako ročným trvalým pobytov zaplatia 30 eur mesačne.

Diskriminačná požiadavka

Od 1. novembra môže byť podľa ďalšieho VZN rodičom dieťaťa, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, odpustených 70 percent zo 100-eurového poplatku, a to z viacerých dôvodov, ako napríklad dodatočné prihlásenie trvalého pobytu. „Ak budú dôvody opodstatnené, tak občania dostanú zľavu, ale do budúcna chceme jasne stanoviť kritérium, a to je trvalý pobyt,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Z protestu prokurátora vyplýva, že požiadavka trvalého pobytu minimálne jeden rok pred nástupom do materskej školy je diskriminačná a v rozpore so zákonom. „Miestne zastupiteľstvo prijalo VZN, ktoré spĺňa definíciu pravej retroaktivity a tá je v právnom štáte neprípustná. O pravú retroaktivitu ide napríklad vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. To znamená, že detí prijatých pred nadobudnutím účinnosti VZN, by sa úprava poplatku na 100 eur nemala týkať,“ uviedla Mravcová.

Nárok na zľavu

Druhé VZN o poskytnutí zľavy navrhuje prokurátor úplne zrušiť s odôvodnením, že Petržalka si VZN o zľave z príspevkov uzurpovala právomoc, ktorá jej zo zákona nevyplýva. Toto VZN neobsahuje žiadne kritériá o poskytnutí zľavy, pričom na zľavu nie je právny nárok, čo umožňuje svojvôľu a nepredvídateľný postup starostu v rozhodovaní o takýchto žiadostiach.

Na protiprávnosť VZN už pri schvaľovaní upozorňovali niektorí poslanci. „Je v ňom veľmi veľa nedokonalostí a nevyrieši problém s kapacitou v materských školách. Tento návrh bolo treba stiahnuť a ďalej ho dopracovať,“ uviedol poslanec Juraj Kríž (Mladá Petržalka).

Kritici nového nariadenia ďalej zdôraznili, že VZN je diskriminačné, s čím nesúhlasil starosta Hrčka. „V prvom rade treba rozširovať kapacity. Rozširovanie robíme pre našich obyvateľov, nie pre obyvateľov iných mestských častí,“ dodal Hrčka.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk