OLO má v pláne vytvárať elektrinu a teplo z odpadu, investície majú dosiahnuť 110 miliónov eur

Odvoz a likvidácia odpadu modernizácia ekologizácia ZEVO Zariadenie na energetické využitie odpadu
Foto: Odvoz a likvidácia odpadu

Cieľom projektu je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy.

Spoločnosť OLO plánuje v najbližších rokoch vybudovať dve nezávislé spaľovacie linky. Dosiahnuť to chce vybudovaním novej linky K3 a komplexnou rekonštrukciou kotla K2 do podoby druhej spaľovacej linky.

Nová spaľovacia linka bude mať vyšší spaľovací výkon a môže tak nahradiť kotol K1, ktorý je na hranici svojej životnosti a v budúcnosti bude tvoriť iba tzv. „chladnú rezervu“, teda záložný zdroj.

Udržateľnosť prevádzky

V prevádzke budú dve linky, K3 a K2, čím bude zabezpečená udržateľnosť prevádzky na minimálne ďalšie dve dekády.

Modernejšími linkami sa tiež minimalizujú potrebné odstávky a tým bude zabezpečená kontinuita príjmu odpadu, ako aj dodávok energií.

Modernejšie Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) prinesie až 85 percentné zvýšenie energetickej účinnosti. Ako uvádza OLO: „Ambíciou je napojenie „odpadového tepla“ zo ZEVO na dodávky tepla do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) Bratislavy, ktorú prevádzkuje štátna spoločnosť Bratislavská teplárenská.“

Využitie tepla

Zabezpečiť by mohla približne 30 percent celkovej potreby tepla SCZT. Nahradené by tak boli zdroje z fosílnych palív a zabezpečená by tak mohla byť úspora emisií CO2, ako aj iných emisií, oproti súčasnej podobe výroby tepla.

Dodávky „odpadového tepla” do domácností zároveň pomôžu stabilizovať ceny tepla pre obyvateľov mesta.

Spoločnosti OLO zároveň vzniknú nové, doposiaľ neexistujúce príjmy, ktoré bude môcť investovať do podpory triedenia, recyklácie či opätovného používania odpadu. Veľkou výhodou bude tiež zaniknutie ukladania komunálneho odpadu na skládku.

Investície a ich výhody

Investícia do modernizácie zariadenia bude mať za výsledok aj pozdvihnutie pracovného prostredia, pretože cieľom je získať architektonicky zaujímavé riešenie v podobe moderného a čistého areálu. Prechod z projektovej do realizačnej fázy predpokladáme v závere roka 2023 a ukončenie samotnej modernizácie v lete 2026.

Očakávané investičné náklady sú vo výške 110 miliónov eur. Vzhľadom na rozsah investície ju bude OLO financovať formou úveru.

ZEVO OLO bude po modernizácii energeticky účinnejšie a ekologickejšie, a veľkým prínosom bude aj jeho ekonomické posilnenie.

Viacero projektov

Bratislavská spoločnosť OLO pracuje na viacerých kľúčových projektoch. Vlani získala do svojho vlastníctva modernú optickú triediacu linku.

Zároveň pracuje na zriadení najmodernejšej a najväčšej kompostárne na Slovensku. Tento projekt aktuálne prechádza procesom EIA.

Projekt modernizácie a ekologizácie ZEVO je ďalším významným míľnikom odpadovej spoločnosti OLO, s cieľom stať sa lídrom v strednej Európe v efektívnom nakladaní s odpadmi, ich triedením, materiálovým zhodnotením a uplatňovaním inovatívnych riešení.

Ďalšie k téme

    Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom