Petržalka chce zvýšiť motiváciu učiteľov a žiakov v školách

trieda, škola, učiteľ
Foto: ilustračné, SITA

V rámci programu Naučiť lepšie, odmeniť viac majú učitelia možnosť vymyslieť, navrhnúť a pripraviť projekt a v prípade jeho úspešnosti dostanú odmenu 100 eur za každý mesiac jeho aplikovania.

Od učiteľov samospráva chce, aby kvalitu vyučovania zvýšili zavádzaním inovácií. Ako povedal zástupca starostu Petržalky Michal Radosa, zadanie učitelia nedostali, majú len návod, čo všetko bude komisia hodnotiť a čo od projektov očakávajú.

Ako ďalej informoval, podporovať budú projekty, ktoré obsahujú inovatívnosť v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní medzipredmetových vzťahov a využívanie informačných komunikačných technológií v predmetoch, ktoré vyučujú v základných školách. Diskvalifikovaný nie je ani jeden učiteľ a ani jeden predmet, pokračuje Radosa.

S ohľadom na odchody žiakov do osemročných gymnázií prednostne podporia projekty v 4. a 5. ročníku. Z predmetov uprednostňujú tie, ktoré testujú v štátnom testovaní Monitor 9, a to sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. V testovaní Monitor 9 v školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 sú priemerné body základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka nižšie ako celoslovenský priemer.

Učitelia v Petržalke majú dva mesiace na to, aby si ho pripravili. Svoje žiadosti o podporu projektov môžu podávať do 30. mája a vyhodnotia ich do 20. júna. Projekty bude posudzovať hodnotiaca komisia, ktorá bude prideľovať body od 0 do 10.

Pri hodnotení budú posudzovať napríklad počet žiakov alebo tried, ktoré na projekte robili, rozvoj talentu a nadania a aj odstraňovanie rutinného modelu vzdelávania. Projekt začne fungovať v školskom roku 2015/2016. Celkové náklady na program sú v tomto roku maximálne 10-tisíc eur a sú to peniaze z petržalského rozpočtu.

Ako uviedol Radosa, výzvu zašlú všetkým riaditeľom petržalských základných škôl a zverejnia ju aj na internetovej stránke mestskej časti Petržalka.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk