Petržalka sa stará o zeleň vo svojej správe. Snaží sa ju čo najviac rozširovať

Sad Janka Kráľa, Petržalka
ilustračné: SITA

Petržalku jednoznačne nemožno vnímať ako sídlisko plné panelákov. Stačí sa pozrieť na celkovú rozlohu zelene, neustále budovanie oddychových zón, areál Malého aj Veľkého Draždiaka, Sad Janka Kráľa, ale hlavne neustálu snahu o ochranu a rozširovanie zelene.

„Aj preto bola oblasť environmentu jednou z priorít v strategickom rozvojovom dokumente – Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v rokoch 2008 – 2014. Nakoľko Petržalka spracováva rovnaký dokument pre ďalšie obdobie, je namieste vyhodnotenie pôvodného. A to aj v oblasti tzv. zelenej agendy,“ informuje prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik.

Zároveň konštatuje: „Starostlivosť o zeleň v minuloročnom rozpočte tvorila výdavky prevyšujúce 1,8 milióna eur, preto, lebo chceme, aby Petržalka bola zelená, útulná a čistá.“

Petržalka v danom období preinvestovala na výsadbe stromov 171 634 eur. Takmer 70 000 eurami podporila rekonštrukcie 63 predzáhradiek a  4 vnútroblokov, kde sa investovalo do výsadby a trávnikov.

Dbajú o zeleň a životné prostredie

V poslednom období mestská časť vybudovala dve oddychové zóny, a to Ovsištské námestie a Vlastenecké námestie. Na ich ploche bolo celkovo vysadených takmer 3 000 kríkov a 50 odrastených stromov.

Získanie 50-tisícovej dotácie pomohlo pri 30 kontajnerových stanovištiach, pričom v oblasti odpadového hospodárstva bolo investovaných viac ako 270 000 eur pre zakúpenie 1 700 kusov veľkokapacitných kontajnerov a ďalších viac ako 335 000 eur tvorili výdavky na prevádzku zberného dvora.

Ochrana životného prostredia súvisí aj so zabezpečovaním poriadku a čistoty. Za zmienku preto stoji aj čiastka, ktorou boli financované celkové výdavky na vyprázdňovanie košov na psie exkrementy. Tento výdavok v rokoch 2008 – 2014 predstavuje čiastku mierne prevyšujúcu 485 000 eur.

S kvetinami je svet krajší

Samostatnou „kapitolou“ je obnovenie rozária a výsadba trvalkových záhonov v Sade Janka Kráľa. Na ploche 450 m2 bolo na štyroch záhonoch najskôr vysadených 1 426 ruží rôznych farieb. K nim v tomto roku pribudlo ďalších 738 kusov na troch ďalších záhonoch.

Minuloročné znovuobnovenie a tohtoročné rozšírenie rozária bolo financované čiastkou 20 678 eur. Okrem rozária boli v tomto roku realizované trvalkové záhony. Na ploche 224 m2 bolo vysadených 1 392 kvitnúcich trvaliek. Výsadba bola financovaná čiastkou 3 714 eur.

V začatom budú pokračovať

V Petržalke sa postupne udomácnilo organizovanie verejných brigád zameraných na čistenie Chorvátskeho ramena, okolia Veľkého Draždiaka a iných verejných lokalít.

Rozvoj environmentálnej infraštruktúry bude jedným z pilierov pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Petržalky. Dokumentu, ktorý definuje aktivity pre rozvoj „zelenej Petržalky“, zároveň popíše aj spôsoby získania zdrojov ako ďalšieho predpokladu pre dosiahnutie cieľov.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk