Petržalka sa zaujíma o budúcnosť. Investuje do škôl

ZŠ Prokofievova, Petržalka
ilustračné: maps.google.sk

Mestská časť Petržalka pod názvom Investície budúcnosti spracovala prehľad investícií do svojich škôl za obdobie ostatných rokov. Vďaka tomuto môže vyhodnotiť ďalší z kľúčových cieľov v oblasti strategického plánovania.

Samotné školstvo predstavuje pre Petržalský rozpočet najvyšší výdavok. Celková čiastka v tohtoročnom rozpočte vyčlenená na školstvo prekračuje 12 700 000 eur. Zahŕňa bežné náklady na prevádzku, rekonštrukcie a opravy budov a areálov 19 materských a 11 základných škôl. Zároveň predstavuje aj čiastku, ktorá je určená na rozširovanie kapacít materských škôl a prestavbu nevyužitých priestorov pre elokované triedy.

Petržalka od začiatku školského roka 2008 do konca minulého roka zriadila o 13 tried v materských školách viac čím zvýšila kapacity pre ďalších 254 detí. V tomto trende úspešne pokračuje aj v tomto roku, kedy získala z rezortu školstva dotáciu vo výške 400 000 eur na rekonštrukciu bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici, kde plánuje vytvoriť ďalších 170 miest.

Rekonštrukcie a modernizácia budov, investície do znižovania energetickej náročnosti, ktoré umocňujú komfort výučby i samotnej prevádzky školských budov neobišli žiadnu zo škôl. Napríklad na desiatich školách boli kompletne vymenené svietidlá, na ďalších sa realizovala kompletná rekonštrukcia, výmena presklených schodiskových stien a vstupných brán v základných školách.

Samostatnou kapitolou sú rekonštrukcie školských areálov. Napríklad rekonštrukcia tenisového areálu s ôsmimi tenisovými kurtmi a multifunkčným ihriskom na ZŠ Prokofievova.

Multifunkčné ihriská sú súčasťou aj ďalších základných škôl. Rovnako aj atletické a bežecké dráhy, tartanová rovinka či tartanový bežecký ovál, ktoré slúžia tak v rámci výučby, ako aj širokej verejnosti a športovým oddielom.

Petržalka má v tomto roku vyčlenených ďalších 400-tisíc eur, z ktorých sa budú napríklad rekonštruovať aj hygienické zariadenia v štyroch materských a na dvoch základných školách.

Newsletter nazvaný Investície do budúcnosti, je pokračovaním verejného odpočtu doteraz platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

„Tento východiskový dokument momentálne pripravujeme pre ďalšie obdobie tak, aby bol prehľadom krokov, ktorými sa zvýši kvalita života v jednotlivých oblastiach života v mestskej časti,“ konštatuje starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk